• Arabisch Nederlands Cultuurhuis

Lezing 'Kwetsbare Liefde'

HOUTEN Sinds enkele jaren maakt ook een grote groep moslims deel uit van de leefgemeenschap van Houten. Velen kwamen als vluchteling naar Nederland en zoeken veiligheid. Binnenkort openen zij een moskee. Twee religies raken elkaar – christendom en islam. Wat is goed om te weten over elkaars geloof? Wat kunnen wij leren over elkaars geloof? Prof. Dr. Bernhard Reitsma, bijzonder hoogleraar 'De kerk in de context van de Islam' aan de VU spreekt over deze vragen. Reitsma heeft zich serieus verdiept in de islam, spreekt uit persoonlijke ervaring en laat zich niet leiden door angst. En juist omdat hij zo stevig in zijn geloof staat, durft hij nieuwsgierig en opvallend onbevooroordeeld over de schutting te kijken. Na zijn inleiding is er ruim de tijd om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Voor Arabisch sprekende nieuwkomers is er vertaling.

Donderdag 21 november  19.30 u., College de Heemlanden.

ARABISCH-NEDERLANDS CULTUURHUIS De avond wordt geörganiseerd door het Arabisch-Nederlands Cultuurhuis in Houten. De stichting richt zich op de nieuwkomers, die een Arabische achtergrond hebben en/of als moedertaal Arabisch. Een aanzienlijk deel van deze groep heeft de Syrische nationaliteit.

Het Arabisch Nederlandse Cultuurhuis Houten vindt het van groot belang dat mensen met verschillende culturele achtergronden elkaar ontmoeten. De activiteiten die georganiseerd worden zijn dan ook bedoeld om tot ontmoeting en dialoog te komen. Zij bouwen mee aan een samenleving die uitgaat van volwaardige participatie, ongeacht culturele achtergronden, met respect voor elkaars overtuigingen en verschillen in cultuur en religie.

Meer informatie over deze avond: Arabisch Nederlands Cultuurhuis Houten, Ghazwan Yaghi, tel. 06 40684460, e-mail cultuurhuishouten@gmail.com of Douwe Visser, tel. 06 53631762, e-mail douwe.visser@me.com