• Drie van de twaalf initiatiefnemers van Krachtig Plus Houten, v.l.n.r. Wanda de Jong, Nies van Grondelle en Margreet Rijgersberg

    Irene van Valen

Krachtig Plus Houten is er voor 63+’ers

HOUTEN ,,Het is fijn dat je ergens woont, maar belangrijker is ergens te leven. Wij doen een beroep op 63+'ers die bij elkaar in de buurt wonen. Dat maakt op elkaar bouwen gemakkelijker", stelt Nies van Grondelle. Wanda vult lachend aan: ,,Het is eigenlijk als voorsorteren op oud worden. Ik zie ons als de pubers van de ouder-wordende toekomst. Jonge pensionado's hebben kennis, ervaring en kracht om te delen. Het is toch jammer als dat verloren gaat. Als de dagen langer worden door verveling is het goed ergens bij te horen, samen te werken aan een activiteit of iets samen te beleven. Hierdoor kan iemand zijn kracht behouden en blijft leven zinvol. Dat is waar het bij Krachtig Plus Houten om gaat."

 door Irene van Valen

KRACHTIG PLUS HOUTEN Krachtig Plus Houten is een burgerinitiatief dat 63+'ers aanmoedigt te bouwen aan netwerken in de eigen wijk. Ontmoeting en kennis delen staan daarbij centraal. Dat kan door activiteiten te organiseren, ervaringen te delen of aan te sluiten bij wat anderen al doen. Denk aan buiten- of culturele activiteiten, creatieve workshops en techniekkennis delen. Twaalf enthousiaste 63+'ers maken zich sterk voor dit burgerinitiatief dat op de motiemarkt werd gelanceerd door Wanda de Jong, één van de initiatiefnemers. Zij wist de gemeenteraad te overtuigen van dit initiatief, waarna de gehele gemeenteraad dit initiatief ondersteunde, behalve de VVD. Wouter van den Berg van de SGP nam het voortouw om de aangenomen motie verder in gang te zetten.

STARTBIJEENKOMST Krachtig Plus Houten organiseert een eerste startbijeenkomst voor de wijk Houten Noord-West op 25 november van 17.00-20.00 uur in het gemeentehuis. Op deze startbijeenkomst geven drie organisaties een pitch waarin zij op hun eigen energieke en motiverende manier hun organisaties laten zien en vertellen wat zij voor de wijk betekenen. ,,De bedoeling is dat mensen tijdens de bijeenkomst matches maken en samen optrekken in het ontplooien van een activiteit. We hopen een platform te zijn waar vraag en aanbod samenkomen. Noem het een geboortemarkt van initiatieven", zegt Wanda. ,,Er is plek voor 60 mensen. Voor een broodje en drankje wordt gezorgd. Aanmelden vóór 15 november is verplicht. Ga daarvoor naar www.krachtigplushouten.nl/contact. Als u niet kunt komen, maar wel geïnteresseerd bent, kunt u zich melden als belangstellende", legt Margreet uit. Houten Noord-West bestaat uit de volgende wijken: Oude Dorp, Oorden, Hoven, Gaarden, Hoeven, Erven, Poorten, Slagen, Borchen, Campen en Rondweg Noord-West.

ENTHOUSIASTE DRAGERS "Krachtig Plus Houten is van ons allemaal", zegt Margreet Rijgersberg. ,,We willen een samenbindend geheel vormen. Ook de initiatiefnemers hebben hun plek gevonden bij Krachtig Plus Houten. Ieder doet waar hij of zij goed in is en sluit aan bij wat anderen doen. We zijn allemaal pensionado's die hun krachten bundelen en enthousiast samen werken. Dat enthousiasme willen we delen met andere 63+ers. Ons doel is om verbindingen te leggen met mensen dichtbij huis en organisaties. In de wijk Noord-West kennen we onder andere de Krachtfabriek, Techniekfabriek en Buurzaam in de Slag. Hier kunnen mensen bij aansluiten."

ONTSTAAN Krachtig Plus Houten is ontstaan tijdens een bijeenkomst van POWERHouten. In vijf workshops spraken deelnemers over stappen die gezet kunnen worden om de veerkracht bij ouderen te versterken. Een netwerk in de eigen buurt bleek belangrijk. Tijdens een bijeenkomst van POWER lanceerden twee mensen dit idee dat direct aansluiting vond. Ook Houten on Stage werkte inspirerend op de initiatiefnemers. Jongeren werden daar aangemoedigd om aansluiting te zoeken bij bedrijven. Ze kwamen op een rode loper de zaal binnen. Daarmee voelden zij dat ze trots mogen zijn op wat zij kunnen. ,,Hoe mooi zou het zijn als je bij je pensioen ook over een rode loper het werk verlaat. Als dank voor je werk en zorg en als start van een nieuw leven. Dat is wat wij willen, wij willen onze enthousiasme, energie en kracht inzetten voor maatschappelijke betrokkenheid, want dat is zo ontzettend belangrijk."