• Verschillende inwoners van Houten Noord-West delen hun initiatieven met de aanwezigen.

    Irene van Valen
  • Deelnemers bespreken met elkaar een activiteit.

    Irene van Valen
  • Aanwezigen maakten kennis met elkaar door middel van een spel en vragen.

    Irene van Valen

Inspirerende Startbijeenkomst Krachtig Plus Houten

HOUTEN Ongeveer 70 wijkbewoners uit Houten Noord-West liepen op 25 november over de rode loper het gemeentehuis binnen. Zij kwamen naar de Startbijeenkomst van Krachtig Plus Houten. Alle aanwezigen hebben de leeftijd bereikt waarop zij nadenken over stoppen met werken of al met pensioen zijn. Deze 63+'ers staan op de drempel van een nieuwe fase, waarin zij vaak nog krachtig en energiek zijn, levenservaring hebben en zich bezinnen op een nieuwe levensfase. 

 door Irene van Valen

OVERWELDIGEND Wanda de Jong, één van de organisatoren, opende de avond: ,,We zijn voor de eerste keer samen om te ontdekken wat we met en voor elkaar kunnen betekenen. We wonen en leven hier en zijn net pubers die zich voorbereiden op de toekomst. Daarom willen we elkaar leren kennen, activiteiten ontplooien en van daaruit een netwerk op bouwen waar we op terug te kunnen vallen." Nies van Grondelle, medeorganisator zei: ,,Ik ben blij met de opkomst. De gemeente ondersteunde ons idee, daarom komen we samen in het gemeentehuis en stappen van hieruit de wijk in." Margreet Rijgersberg vult aan: ,,De opkomst is overweldigd. Iedereen praat met elkaar, is vrolijk en enthousiast. We kregen teveel aanmeldingen, daarom staat een tweede startbijeenkomst voor de wijk Noord-West gepland op 27 januari 2020."

SPEELPLAATS Het ging deze avond om het ontmoeten van buurtgenoten en het bedenken van activiteiten in de wijk. ,,Daarmee creëren we een soort speelplaats van ontmoeting. We worden allemaal ouder en moeten voor onszelf zorgen. Hoe meer mensen je kent, hoe makkelijker het is een beroep op de ander te doen", legde Wanda uit. Mensen uit dezelfde wijken ontmoetten elkaar aan de hand van een spel en stelden verschillende wijkbewoners een vraag. Deelnemer Gonnie ontmoette een vroegere buurvrouw: ,,We verloren elkaar door verhuizing uit het oog en hoorden hier elkaars namen, waarna we elkaar herkenden en een afspraak maakten."

PITCHES Aan de hand van korte presentaties, stelden vier organisaties uit Houten Noord-West zichzelf voor. Nora Bakker vertelde over Buurzaam in de Slag, waar mensen elkaar informeel ontmoeten tijdens koffiemomenten, aanschuiftafels, wandelingen en meer. Via buurzaamindeslag@gmail.com kunnen mensen meer informatie vragen. Karin van Sprangen vertelde over de Krachtfabriek, een broedplaats waar mensen hun kwaliteiten inzetten en elkaar inspireren en samenwerken. Voor wie kennis wil delen kan naar www.dekrachtfabriek.nu. Initiatiefnemer Aad de Jonge zet zich in voor duurzaamheid: ,,Ik hoop op een goede toekomst voor mijn kleinkinderen en maak buurtbewoners bewust van energie en hoe er mee om te gaan via www.dehoevenenergie.nl. Martin Schram vertelde tenslotte over de Techniekfabriek, waar 60 vrijwilligers techniek- en computerworkshops aanbieden aan kinderen vanaf acht jaar. Deze vinden buitenschools plaats in series van acht weken of op scholen. Kijk hiervoor op www.detechniekfabriek.nu. Annekee Bosveld van Houten&co besloot de pitches: ,,Alle initiatieven begonnen met een droom. Schroom niet om daar bekendheid aan te geven. Deel je idee en zet jezelf in."

GROEPSVORMING Aan de hand van flappen die rondom in de zaal hingen, konden aanwezigen uitzoeken bij welke activiteiten zij zich aan wilden sluiten. Vervolgens konden zij aan tafels plaatsnemen en in gesprek met buurtgenoten praten over de invulling hiervan. Daarbij ontstonden ideeën als een fotografieclub, een wandelgroep, een leesclub, levensverhaal schrijven, schilderen en tekenen, fietsen, een mannen leesclub, een filosofiegroep, een klaverjasclub en een straatfeest in de Loerikseweg. Via het contactformulier van www.krachtigplushouten.nl worden deze activiteiten aangemeld en kunnen geïnteresseerden zich opgeven.

GEÏNSPIREERD Mensen die de avond bezochten reageerden enthousiast. ,,Wat een goed initiatief. Ik ontmoette onbekenden die nu een naam hebben. Ik ben aangezet iets te ondernemen", zei Tonny. Jaap vulde dit aan: ,,Dit initiatief is mooi. Ik ben blij dat ik kwam. Ik heb veel gezien en gehoord." Marjon voelde de saamhorigheid: ,,Ik ervoer herkenning en was actief in gesprek." Evert zei: ,,Het was heel leuk. Ik ben blij dat ik de drempel over stapte. Ik ga schilderen met anderen." De organisatoren vonden het geweldig. Nies: ,,Ik ben trots op deze wijken. Dat mensen de stap zetten en nadachten over activiteiten. In het grotere geheel van Houten zijn het kleine activiteiten, maar ik vind ze groots." Lia Binnema vond de betrokkenheid van de gemeente bijzonder: ,,Het lijkt erop dat onze enthousiasme opgepakt is door alle aanwezigen." Dat is wat wethouder Jana Smith verwoordde toen zij de aanwezigen toesprak: ,,Ik proef de warme, open sfeer en energie. Ga vooral door. Ik hoop dat jullie elkaar weten te vinden en ben benieuwd hoe de ideeën vorm krijgen."