• BeZwa Foundation
  • BeZwa Foundation

Collectanten gezocht voor BEZWA Foundation

SCHALKWIJK De gemeente Houten heeft voor de periode van 17 februari t/m 29 februari toestemming verleend aan de BEZWA Foundation om opnieuw te collecteren. Eerder was dat het geval in oktober 2019. BEZWA, een naam die is verbonden met de oprichter,  is enkele maanden geleden begonnen met de bouw en inrichting van een nieuw opleidings- c.q. jeugdcentrum voor straatarme jongeren in een sloppenwijk nabij Ndola, een stad in het noorden van Zambia. Ontwikkelingen zijn te zien op www.bezwa.nl

Het doet concreet iets aan armoedebestrijding voor de jongeren tussen 14 en 25 jaar door hun een opleiding aan te bieden op het gebied van elektrotechniek, kleding maken, computerkunde (ICT) en catering (horeca- en hotelwezen)  Bovendien is het een plek waar men elkaar kan ontmoeten in plaats van rond te hangen bij duistere kroegjes in de omgeving die een slechte invloed hebben op hun leefwijze met alle gevolgen van dien. 

Door een opleiding die wordt afgesloten met een erkend diploma hebben ze veel meer kansen op de zich gunstig ontwikkelende arbeidsmarkt. Met de opleiding kunnen ze voor zichzelf een toekomst opbouwen en ontsnappen aan de grote armoede in het gebied. Uiteindelijk brengen ze hiermee ook verandering in de krottenwijk zelf.  Men helpt elkaar met het ondersteunen en verbeteren van de leefomstandigheden als er familieleden zijn die een inkomen hebben verkregen uit een betaalde baan.

Wie één of meerdere avonden mee wil helpen met collecteren en daarmee concreet een bijdrage levert aan armoedebestrijding in Zambia kan zich aanmelden bij de voorzitter, Franz Spansier, via: fwspansier@casema.nl. Een veelgehoorde opmerking bij het collecteren is dat men vrijwel geen contant geld meer in huis heeft. Men zou wel met pinbetaling willen bijdragen maar dat is een dure aangelegenheid, de bank incasseert van elke transactie een percentage, zelfs als men € 0,50 zou doneren. Mocht men voor de actie van BEZWA, voor de bouw van een nieuw jeugdcentrum in Ndola, Zambia toch een bijdrage willen overmaken dan zou dat zeer welkom zijn. Het IBAN-nummer van BEZWA is:  NL36 SNSB 0924 8217 60 ten name van BEZWA Foundation / Schalkwijk.