• Hoofdingang Loericker Stee

    John van Amerongen

Loericker Stee onder intensief vervolg toezicht Inspectie 

HOUTEN Warande heeft laten weten dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg eind augustus heeft geconstateerd dat in twee vestigingen van Warande, waaronder De Loericker Stee in Houten, de geboden zorg niet aan de eisen voldoet. . De Inspectie heeft Warande daarom geplaatst in categorie 1 op de lijst van zorginstellingen die extra aandacht behoeven. Deze lijst wordt binnenkort door de Inspectie gepubliceerd. Categorie 1 betekent intensief vervolgtoezicht.

John van Amerongen

"Wij realiseren ons dat deze berichtgeving ongerustheid bij bewoners, cliënten, bezoekers en familie zal kunnen veroorzaken. Dit betreuren wij.  De bevindingen van de Inspectie voor deze vestigingen herkennen wij en wij zijn volop aan de slag met verbeteringen", zo heeft Warande laten weten.

PROBLEEMPUNTEN In De Loericker Stee gaat het onder andere om het werken met het zorgdossier, medicatieveiligheid en regels rondom vrijheidsbeperkende maatregelen. In deze vestigingen is de zorg de afgelopen jaren veel zwaarder geworden. Deze vroegere verzorgingshuizen hebben nu ook bewoners die verpleeghuiszorg nodig hebben. Dit vraagt om andere afspraken met huisartsen en apotheken, een andere organisatie, een intensievere interne samenwerking en bijscholing van medewerkers. In deze vestigingen is het niet gelukt om snel genoeg aan de eisen voor verpleeghuiszorg te voldoen.

BESTUURDER Moniek van Jaarsveld, bestuurder: "We betreuren dat deze situatie is ontstaan, met name de onzekerheid die deze berichten kunnen veroorzaken bij bewoners en hun familie. Na de constateringen van de Inspectie zijn we direct aan de slag gegaan en we gaan hier de komende tijd intensief mee door. Inmiddels zijn al veel belangrijke punten opgelost. We werken er heel hard aan dat we eind 2016 weer volledig aan de eisen voldoen."

ZWAARDER GEWORDEN De zorg voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen is de afgelopen jaren zwaarder geworden en wordt nog steeds zwaarder. De organisatie stelt daarom een tweede bestuurder aan met een specifieke opdracht op het terrein van kwaliteit en veiligheid. Daarnaast maakt Warande de komende jaren gebruik van een eigen inspecteur.