• Prof. Dr. Jan Willem van Henten

    PGH

Lezing Flavius Josephus

HOUTEN Het getuigenis over Jezus van de joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. Joseph ben Mattitjahoe, Romeinse naam Flavius Josephus, was een joodse priester, diplomaat en generaal van de joodse opstandelingen tegen Rome (66-70 na Chr.), die zijn leven na zijn overgave aan de Romeinen aan de geschiedschrijving wijdde. Josephus' werken zijn van onschatbare waarde voor de ontstaansgeschiedenis van het christendom en Josephus wordt wel eens de vijfde evangelist genoemd omdat hij als een joodse buitenstaander de boodschap van het Nieuwe Testament bevestigt. Een belangrijke rol speelt daarbij het zogenaamde Testimonium Flavianum, het getuigenis over Jezus in een passage in boek 18 van Josephus' wereldgeschiedenis van het jodendom, de Joodse Oudheden (18, 63-64). Over deze passage zijn talloze publicaties verschenen omdat de authenticiteit al sinds de tijd van de Reformatie betwist is. In de lezing zal ingegaan worden op de inhoud van deze passage over Jezus (wel beeld van Jezus spreekt hieruit?), de verbanden met het Nieuwe Testament, het debat over de betrouwbaarheid, en tenslotte een pleidooi gehouden worden voor de authenticiteit van de gehele passage.

Spreker op deze avond is Prof. Dr. Jan Willem van Henten (Hoogleraar Religiewetenschappen). Van Henten is binnen de Protestantse Gemeente in Houten bekend o.a. vanwege de Joodse leerhuis avonden waar hij al vele jaren leiding aan geeft.
De avond wordt gehouden op dinsdag 12 februari (20.00 uur) in de Ontmoetingsruimte van de Opstandingskerk, het Kant 1 te Houten. Meer informatie: Paul van Dam 030 6377266