Leraren basisscholen staken op 5 oktober 

HOUTEN Veel basisschoolleerkrachten leggen op 5 oktober hun werk neer. De landelijke staking is een initiatief van de organisatie 'PO in Actie!'. Ook zo goed als alle basisscholen in de gemeente Houten zijn die dag gesloten. Het merendeel van de leerkrachten staakt, sommige leraren die niet mee doen, zullen die dag thuis werken.

John van Amerongen

Doel van de staking is aandacht te krijgen voor beter onderwijs door minder werkdruk en meer salaris. Veel basisschoolleerkrachten vinden de toezegging van 270 miljoen onvoldoende. "We gaan staken omdat we de werkdruk te hoog vinden en het salaris te laag. Dat staat niet in verhouding", zo vertelt leerkracht Mark Goes. Minder werkdruk: kleinere klassen, meer ondersteuning, meer tijd om lessen voor te bereiden.

Alle scholen van Openbaar Onderwijs Houten zullen die dag gesloten zijn zo vertelt bestuurster Annelies Smits. "Scholen zijn dicht voor leerlingen. Een aantal leerkrachten gaat naar Den Haag en een aantal is op eigen initiatief op school aanwezig en verricht werkzaamheden." Ze benadrukt dat de leraren staken voor: "goed basisonderwijs in Nederland met voldoende ondersteuning voor de leerkrachten, zodat de werkdruk omlaag kan. Een passend salaris zodat meer mensen dit mooie vak gaan kiezen en de toekomst voldoende nieuwe (inval)collega's biedt." De instroom in de lerarenopleiding is al jarenlang dalend en er dreigt een tekort aan leraren. Overheid en onderwijsveld streven naar meer academische leraren. En meer full-timers voor de klas. Dat is moelilijk wanneer het salaris voor een kostwinner te laag is en er weinig loopbaanperspectief is. "De 8 scholen van KS Fectio in de gemeente Houten zijn 5 oktober allen dicht vanwege de staking", zo laat bestuurder Rob Boerman weten. "Alle Fluentascholen, dus ook die in Houten geven op 5 oktober geen les.  De leraren staken voor werkdrukvermindering, meer handen in de klas bijvoorbeeld en een betere salarispositie. Stichting Fluenta ondersteunt de staking van harte", zo laat bestuurder Jan Spier weten. Openbaar Onderwijs Houten steunt de staking met behoud van salaris voor alle leerkrachten op deze dag. KS Fectio steunt de staking van de leraren ook.