• Sven Verbeek
  • John van Amerongen

Lek & IJssel mag blijven

HOUTEN De kogel is door de kerk: bibliotheekaanbieder Lek & IJssel mag ook vanaf 2017 zijn diensten in de gemeente Houten blijven aanbieden. Door een stevige bezuiniging op de subsidie was dit al geruime tijd onzeker.

Sven Verbeek

t@svengroentje

De gemeente zocht naar een aanbieder met het beste plan voor de minste centen, en communiceerde steeds dat ook andere aanbieders plannen mochten voorleggen. Uitgangspunt was daarbij dat het de gemeente jaarlijks geen acht ton mag kosten, maar vijf. Tegelijk moest er een concept voor een toekomstbestendige bibliotheek op tafel komen, passend bij de moderne tijd en behoefte.

 

LASTIG PROCES Wethouder Kees van Dalen noemde het een lastig proces: "De bibliotheek heeft op tafel gelegd wat ze kunnen voor vijf ton. We hebben zelf ook onderzoek gedaan door te kijken bij andere bibliotheken." Volgens Van Dalen ligt er een goed pakket, en is Lek & IJssel dus toch de partner waarmee de gemeente verder wil. Overigens zet niet alleen de gemeente Houten het mes fors in het budget, veel andere gemeenten bezuinigen ook. Er is sprake van een landelijke trend.

 

DIRECTEUR Sinds 1 juni 2015 heeft bibliotheek Lek & IJssel een nieuwe directeur in de persoon van Gert Staal. Hij volgde Iet Hoogenboezem op, die de bibliotheek al eerder door moeilijke bezuinigen loodste. Hoogenboezem ging vervroegd met pensioen zodat de nieuwe directeur het 'lastige proces' goed af zou kunnen maken.Staal vond zich bij zijn aanstelling 'recht tegenover de gemeente'. Toch vond hij de situatie goed oplosbaar. "Ik heb mezelf tot doel gesteld de communicatie te verbeteren. We zijn een goede discussie gestart, we hebben de gemeenteraad op werkbezoek uitgenodigd, en gesproken over verwachtingen in relatie tot financiën." Uiteindelijk leidde dat weer tot een gezonde relatie, en kwam er een plan op tafel dat door het college is goedgekeurd. "Bibliotheekgebruikers en - bezoekers gaan de veranderingen wel merken", vertelt Staal. "Aanpassingen zijn nodig om het budget sluitend te krijgen."

 

VERANDERINGEN De bibliotheek wil gaan werken met distributiepunten in de wijken. Op deze punten kunnen mensen bestelde boeken ophalen of terugbrengen. Samen met de Krachtfabriek wil de bibliotheek dan een koeriersdienst opzetten die met vrijwilligers de distributiepunten bevoorraadt. De komst van de distributiepunten betekent ook dat de zelfstandige bibliotheekfunctie in Schalkwijk komt te vervallen. Dit wordt ook een afhaalpunt. De vestigingen aan het Onderdoor en in Schoneveld blijven wel open. Aan de uitleenfunctie wordt verder niet getornd, de collectie blijft overeind. Staal: "We houden een combinatie van traditionele en digitale boeken. Ik ben ervan overtuigd dat digitaal nooit alle analoge zaken zal overnemen."

 

ONTMOETING Daarnaast moet de bibliotheek een bredere ontmoetingsfunctie krijgen. De gemeente verwacht samenwerking tussen de gebruikers van het pand en rekent op een gezamenlijk concept. Zo kun je er straks een broodje en een kop koffie krijgen. Hiervoor wordt gedacht aan samenwerking met Reinaerde. Ook komen er brede openingstijden.

 

REORGANISATIE De bemensing met betaalde krachten zal teruglopen en er zal meer met vrijwilligers worden gewerkt. Dat proces is al in gang gezet. Staal: "Er zullen banen verloren gaan, maar het is nog moeilijk te zeggen hoeveel. We hebben nog een regiobrede reorganisatie te gaan. De verhouding vaste medewerker vrijwilliger is al één op drie." Voor de jeugd blijft het lidmaatschap gratis. Voor volwassenen komt er een lichte stijging van de tarieven: gedacht wordt aan 12 tot 15 euro per jaar. Met de beschikbare middelen kan Lek & IJssel in ieder geval de basisdienstverlening continueren. Voor aanvullende projecten kan de bibliotheek via andere daarvoor bestemde geldstromen aan middelen komen. "We willen meerjarig de afspraak voor samenwerking als basis, met mogelijkheid tot uitbouw", legt wethouder Van Dalen uit.

 

VERVOLG Indien een meerderheid van de gemeenteraad het plan ook ziet zitten gaan de veranderingen per 2017 in. De bibliotheek gaat dan de tweede helft van dit jaar aan de slag met de reorganisatie.