Lees & Luister: Gilles de la Tourrette, soms kut meestal pret

REGIO Deze keer in de rubriek een oude bekende. Arinka Linders (1971) woont in Houten en is getrouwd en moeder van twee dochters. Eerder al verschenen van haar hand in Lees & Luister: Twistziek en Leo Leeuwtje.

Ali van Vemde

Een boek met een bijzondere titel: Gilles de la Tourette, soms kut meestal pret. Voor sommigen misschien een schokkende titel. Dit is heel bewust gedaan, juist om de lezer te bereiken. Is het nu juist niet zo dat mensen met Tourette duidelijk willen maken dat Tourette geen scheldziekte is? Dit is nog niet tot iedereen doorgedrongen, vandaar deze grove taal. Want het is nu eenmaal zo, zonder het woordje kut pakt vrijwel niemand dit boek op. Het syndroom van Gilles de la Tourette komt bij iedereen anders tot uiting. Soms wordt de diagnose al bij kinderen gesteld, maar vaak ook pas op volwassen leeftijd. Dan pas weet je waar jouw jarenlange tics en eigenaardigheden vandaan komen.

Arinka Linders noemt het beestje gewoon bij de naam en is er duidelijk over. Recht voor zijn raap beschrijft zij haar (dwang)gedachten in columns op Tourette Net. Gilles de la Tourette, oftewel coprolalie, staat bekend als een scheldziekte en wordt geassocieerd met schuttingtaal en agressief gedrag. In dit boek maakt Arinka duidelijk hoe Tourette zich uit in haar gezin. Zowel Arinka als haar beide dochters leven er mee en dat is prima te doen. Arinka: "Touretters zijn ook lief. Ze zijn vaak intelligent, creatief, enorm gezellig en spontaan." Hun aparte gedachtegang zorgt ervoor dat het nooit saai is. Arinka wil haar kinderen meegeven dat ze trots mogen zijn op zichzelf. Haar eigen leven was als kind een aaneenschakeling van verdriet en onbegrip. Dit wil ze niet voor haar eigen kinderen.

Het syndroom van Gille de la Tourette is een lichamelijke stoornis, waarbij de chemische huishouding van de hersens is verstoord. Het is een aangeboren handicap dat zich vooral uit in allerlei zenuwtics. Hiervan is schelden de meest bekende, maar dit komt slechts bij een klein deel voor. Andere tics hebben de overhand. Bij het lezen van dit boek zullen veel mensen een heel andere kijk krijgen op Gilles de la Tourette. En dat is precies de bedoeling!