• Illustratieve foto van balletles, het betreft geen Houtense kinderen.

    Stichting Leergeld Nederland

Leergeld helpt gezinnen. "Nu meedoen, is straks meetellen!"

"We staan nu aan het begin om met meer geld, meer te kunnen gaan doen", zo zegt Ria Frowijn van Stichting Leergeld Houten. De gemeente ziet voor de stichting een voortrekkersrol.

John van Amerongen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het uitvoeringsplan Gelijke kansen voor alle kinderen. Het zet hier mee in om meer kinderen van gezinnen met een laag besteedbaar inkomen op het gebied van sport, cultuur en sociale activiteiten op en buiten school te bereiken. En het aanbod te vergroten.

"Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. Met een excursie, met sport, met school. Leergeld helpt met geld voor het schoolkamp, een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is. Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes. Muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. Samen naar school kunnen fietsen, maakt dat je er bij hoort. Leergeld zegt: nu meedoen, is straks meetellen", zo staat in de folder van Stichting Leergeld Houten. De stichting helpt in natura. De ouders krijgen geen geld, ze ontvangen de spullen of een lidmaatschap. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de ouders zelf om de kinderen daar goed gebruik van te laten maken. "Ze moeten de kinderen er zelf naar toe brengen." Stichting Leergeld kan kinderen helpen met een fiets of met een computer voor hun schoolwerk. "Als kinderen in groep 7 of 8 een presentatie moeten geven, moet er wel een werkende computer in huis zijn." De folder is te vinden in het gemeentehuis en de bibliotheek.

Ria: "Als je portemonnee niet goed gevuld is, ben je overal zuinig in. Dan denk je niet meer: wat zou het toch mooi zijn als mijn kind een muziekinstrument leerde spelen of een cursus volgt bij de Jeugdtheaterschool Aan de Slinger. Je denkt dan alleen nog maar dat niets kan om dat er geen geld voor is. Je denkt niet meer in kansen voor je kinderen." Stichting Leergeld Houten vindt het belangrijk dat kinderen hun talenten ontwikkelen. Binnen de school, maar ook buiten de school. Bijvoorbeeld op een voetbalclub waar jongens en meisjes kunnen voetballen of door te leren dansen bij jongerencentrum SHINE of een andere dansschool of misschien een balletschool of door een muziekinstrument te leren bespelen."We willen ouders stimuleren om hun kind op avontuur te laten gaan. Mee met schoolkamp en op excursies. Om uit te proberen wat nog meer leuk is om te leren. Leren zorgt er voor dat deuren open gaan. Vooral de deur naar je eigen talenten. En de deur naar je vervolgonderwijs, naar je toekomst. Leren helpt je over veel drempels heen. Leren helpt om te gaan doen wat je wilt doen en wat je wilt worden. Daar komt nog iets bij: wanneer je een kind helpt leren, leert eigenlijk het hele gezin."

"We hopen ouders, die daar behoefte aan hebben, te stimuleren om een aanvraag te doen en hun kinderen te stimuleren. We hopen dat iedereen, die zulke ouders of zulke kinderen kent, die misschien niet weten dat ze zo'n aanvraag kunnen doen, dat ze ze over die mogelijkheid tippen. Juffen bijvoorbeeld, die dicht bij de kinderen staan. Ouders denken misschien: 'Het gaat niet zo lekker, maar ik kan die bijles niet betalen.' In die bijles zit vaak de sleutel tot leren. Dat kan het verschil maken. Ook hierover kun je praten met stichting Leergeld."

Leergeld komt bij de mensen thuis als ze gebeld hebben of een aanvraag via internet hebben gedaan. Mensen hoeven dus niet naar een loket. Thuis bespreekt een medewerker van Leergeld, die daar speciaal voor opgeleid is, samen de situatie van het gezin. Wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan doen? Wat kunnen andere instanties, zoals de gemeente, voor u betekenen? Welk maatwerk kan Leergeld u leveren? Leergeld werkt samen met verenigingen, scholen en bedrijven. Zo kan leergeld er voor zorgen dat u maar de helft van de normale contributie betaalt. Dat zwemles door kan gaan. Of dat u heel goedkoop een fiets kunt aanschaffen voor uw kind. Voor een schoolreisje kan Leergeld bekijken of er speciale afspraken met de school gemaakt kunnen worden. Kan dat allemaal niet of is het nog steeds te duur, dan kan Leergeld wellicht bijspringen. Zo'n medewerker informeert vaak ook gelijk of het gelukt is met zwemles bijvoorbeeld en of er een werkende computer in huis is. Hiervoor heeft Leergeld extra mogelijkheden de komende tijd.

Aanvragen voor ondersteuning van Stichting Leergeld Houten kunnen mensen doen via www.leergeldhouten.nl. Of ze kunnen coördinator Peter van Bemmel op maandag, woensdag en vrijdag bellen tussen 10:00 en 13:00 uur op 06-14 12 87 10.