• Op 15 maart blijven mogelijk schoolpleinen leeg.

    Irene van Valen

Landelijke staking 15 maart

Irene van Valen

Stakingen in het onderwijs zijn ons niet vreemd. De staking van 15 maart 2019 wordt echter breed getrokken. De oproep tot staken is deze keer gedaan aan leerkrachten uit het basisonderwijs en docenten van middelbare scholen.

Sommige scholen sluiten hun deuren

In gesprek met basisschooldirecteuren en bestuursleden van overkoepelende organisaties zoals Fluenta en Openbaar Onderwijs Houten klinkt steeds: Staken is een individueel recht.

BEGRIP ,,De gezamenlijke staking op vrijdag 15 maart kan een krachtig signaal geven of juist afzwakken, want de focus ligt niet alleen op Primair onderwijs. De werking blijkt altijd achteraf," zegt Matthijs Wesseloo, voorzitter college van bestuur bij Fluenta. ,,We hebben begrip voor leerkrachten die willen staken. Het vergroot het urgentiegevoel binnen het onderwijs. Het imago van scholen en het vak docent staan onder druk. Dagelijks hebben besturen te maken met lerarentekorten en de zorgen om vervanging. Waar men onder meer staakt voor een beter salaris, werkt het ook wervend. Mensen kiezen voor dit prachtige vak, komen via zijinstroom binnen of kiezen in plaats van deeltijd werken voor fulltime werken. Daarbij ontstaat de noodzaak voor goede opleiding en begeleiding om uitval te verminderen."

,,Als werkgever hoeven we niet blij te zijn met stakingen. Het doel van scholen is onderwijs te geven en bestuurders zijn er om die belangen van ouders en kinderen te behartigen. Te zorgen dat kinderen onderwijs krijgen," zegt bestuurder van RK fectio, Rob Boerman.

AFWEGINGEN Leerkrachten wegen zelf af of zij wel of niet staken. Wanneer alle leerkrachten op een school gaan staken sluit de school. Bij geen stakers blijft de school open. Het wordt anders wanneer een gedeelte van de leerkrachten wil staken. Dan is goed overleg met elkaar en de Medezeggenschapsraad nodig om standpunten te bekijken en oplossingen te vinden.

Bij deze staking roept het CNV niet op tot staken, andere vakbonden wel. Hoewel staken een recht is, zullen CNV leden geen compensatie ontvangen uit de stakingskas, als zij wel staken. Hierdoor sluiten niet alle scholen, wat bij vorige stakingen wel het geval was.

MOGELIJKHEDEN Scholen bepalen aan de hand van de keuzes en afwezigheid van leerkrachten wat de gevolgen zijn voor die scholen.

Maaike Honders, directeur van KBS 't Schoolhuys, vertelt dat de school sluit op 15 maart. ,,Onze leerkrachten staken mee. Hoewel er extra geld besteed is aan het verlagen van de werkdruk en het naar tevredenheid is ingezet, vinden zij de loonverschillen tussen het middelbaar-, en basisonderwijs te groot. Een aantal collega's gaan naar het Malieveld in Den Haag om hun stem massaal te laten horen. Andere leerkrachten overwegen mee te helpen in een verzorgingshuis, omdat daar evengoed sprake is van hoge werkdruk. Hiermee tonen zij een stukje solidariteit. Ouders kregen vóór de krokusvakantie een brief over de staking en de sluiting van de school en reageren begripvol. Hun problemen liggen in het regelen van opvang. Wat deze stakingsdag misschien minder moeilijk is, want op vrijdagen zijn ouders vaker vrij of is opvang gemakkelijker te regelen."

OPEN BLIJVEN Waar de één sluit, blijft de ander open. Zo blijkt in gesprek met Corrie van der Sar, directeur van PCB De Fontein. ,,Andere keren deden wij mee. Nu niet, want veel van onze leerkrachten zijn lid van het CNV en die ondersteunt deze staking niet. Daarbij komt dat onderhandelingen nog gaande zijn. Het leeft ook niet bij ons. Wat vorige stakingen opgeleverd hebben is voor ons prima. Wij denken dat de enorme tekorten aan personeel niet op te lossen zijn door te staken. Voor die tekorten is aandacht genoeg."

OBS Klavertje Vier directeur Nicky Mertens vertelt dat hun leerkrachten niet staken. ,,Een minderheid wilde wel staken, maar de meerderheid niet. In overleg met elkaar en luisterend naar elkaars argumentatie is besloten niet te staken. Hoewel de werkdruk in het onderwijs hoog is, blijkt het werk van onze directie gewaardeerd te worden. We doen er alles aan om datgene wat binnen onze mogelijkheden ligt en de eisen die er zijn zo laag mogelijk te houden. We vragen ons steeds opnieuw af: moet alles wat van bovenaf opgelegd wordt ook werkelijk uitgevoerd worden? Daar maken wij keuzes in. Wanneer wij zien dat iets moet verbeteren, denken we na over hoe dat te doen. Klavertje Vier blijft open, wij geven gewoon les. Dat is ons werk."

SLUITING Montessorischool directeur Albert van Dam zegt volmondig: ,,Ja, wij staken mee. Onze school is 15 maart gesloten. Het onderwijs staat onder druk. De werkdruk blijft hoog. Daarnaast is personeel moeilijk te werven. Wat komt doordat men steeds te zien krijgt dat het een zwaar beroep is met weinig waardering. Pabo's leveren te weinig studenten af, omdat men het vak niet aantrekkelijk vindt.

Vrijwel al onze leerkrachten gaan staken. Sommigen laten op het Malieveld hun stem horen. Anderen werken thuis of op school om de administratie of andere zaken die blijven liggen op orde brengen. We kunnen discussiëren over de vraag of dat wel staken is, maar het toont de plichtgetrouwheid van leerkrachten. Ouders hebben begrip voor de staking, zij snappen de noodzaak. Dat zij opvang moeten regelen is lastig, maar beter onderwijs vinden zij belangrijk."


MIDDELBARE SCHOLEN Schoolleider op het Wellant, Eva de Jong, staat achter de wens om te investeren in het onderwijs. ,,Het kan alleen maar leiden tot kwaliteit wat weer ten goede komt aan leerlingen en docenten. Onze docenten vallen echter onder de cao van het MBO. De inzet van de staking ligt bij een hoger salaris, meer carrièreperspectief en het verminderen van de werkdruk. Onderwerpen waarover recent met de vakbonden afspraken zijn gemaakt die vastgelegd zijn in de nieuwe CAO, die inging per oktober 2018 en loopt tot en met 30 juni 2020. Het bestuur van het Wellant steunt het advies van de MBO Raad en de VO Raad en steunt daarom de staking niet. De school blijft naar verwachting open. Wel krijgen docenten de ruimte om te staken, waar een enkeling voor lijkt te kiezen.

In gesprek met Dick Looyé, bestuurder van De Heemlanden/Houtens blijkt dat docenten begin deze week kunnen melden of zij wel of niet mee doen met de staking. Vervolgens wordt geïnventariseerd of lessen uitvallen of door te grote afwezigheid van docenten de school sluit. De ouders en leerlingen worden dinsdagmiddag geïnformeerd. Bij sluiting wordt geadviseerd om kinderen thuis te houden, tenzij dat problemen geeft, dan is opvang op school mogelijk. ,,Met deze staking wil men meer salaris en geld voor goed onderwijs. De vraag is of de samenleving, de claim van 4 miljard die er nu ligt, wil opbrengen voor goed onderwijs. Geld kan maar één keer uitgeven worden. De vraag is: waar ligt de prioriteit?"