LaMi zoekt ambitieuze ondernemers voor energieneutraal melkveebedrijf

HOUTEN / BUNNIK / WIJK BIJ DUURSTEDE LaMi zoekt drie ondernemers die de ambitie hebben om het eigen melkveehouderijbedrijf energieneutraal te maken en enthousiast zijn om aan andere Utrechtse melkveehouders te laten zien hoe zij dit doen. Deze drie ondernemers worden voorbeeldbedrijven voor andere melkveehouders in de provincie Utrecht. LaMi start het traject energieneutrale melkveehouderij in de tweede helft van 2016 en loopt door tot 2020.

Energieneutrale melkveehouderij

Met het traject wordt een bijdrage geleverd aan de regionale energieagenda in de provincie Utrecht. Het streven van LaMi is dat de Utrechtse melkveesector in 2020 nog maar een kwart van de elektra verbruikt van 2014. LaMi laat, samen met deze drie ondernemers, zien dat dit kan, wat er voor nodig is, wat het oplevert en wat het kost. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt evenveel energie als dat het zelf uit duurzame energiebronnen (zon, wind of biomassa) opwekt.

Economisch interessant

Besparen en duurzame energie opwekken is voor veel bedrijven economisch interessant. Het versterkt het bedrijf, niet alleen door de lagere kosten, maar ook omdat hiermee wordt ingespeeld op belangrijke milieu- en maatschappelijke vraagstukken. Het is een onderdeel van de licence to produce van elke melkveehouder.

Voordelen voor ondernemers

De ondernemers die meedoen aan het traject energieneutrale melkveehouderij worden ondersteund en begeleid door onafhankelijke experts. Samen met deze experts stellen de ondernemers drie plannen met maatregelen op, om:

gas en elektriciteit te besparen;

diesel te besparen;

en duurzame elektriciteit op het bedrijf op te wekken.

Daarnaast wordt er bij de drie ondernemers apparatuur geplaatst voor het registreren van het verbruik van gas en elektriciteit. Ook biedt LaMi ondersteuning bij het zoeken naar financieringsbronnen.

Informatieavond

Voor belangstellenden is op 10 mei een informatieavond in Kamerik. Daar kunnen belangstellenden kennismaken met alle partijen die een rol spelen tijdens het traject energieneutrale melkveehouderij. Ook ontvangen zij deze avond meer informatie over het traject en de selectieprocedure. U kunt zich voor de informatieavond aanmelden bij Marjon Roeten via info@projectenltonoord.nl of 088 888 66 77.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over het traject, wie wij precies zoeken en wat wij bieden kijk je op www.LaMi.nl (onder het kopje 'Actueel Aanbod'). Wilt u zich aanmelden als voorbeeldbedrijf energieneutrale melkveehouderij? Klik dan op deze link en vul het aanmeldformulier in.

LaMi houdt zich, binnen de provincie Utrecht, bezig met milieuvriendelijke bedrijfsvoering in land- en tuinbouw met oog voor de economische en sociale draagkracht van agrariërs. Energieneutrale Melkveehouderij is een samenwerking van NMU, LTO Noord, Friesland Campina, Partico, CAH, LaMi, gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West. Projecten LTO Noord is trekker van het project voorbeeldbedrijven energieneutrale melkveehouderij.