Laatste Repair Café

HOUTEN Het laatste Repair Café vóór de vakanties is op 11 juni tussen 10.00 en 13.30 uur, Putterhaag 2. Het is alweer zo ver: volgende maand beginnen de zomervakanties, dus komende zaterdag is het het laatste Repair Café vóór de vakantie. Hebt u nog iets te repareren, dan bent u weer welkom met mechanische, elektrische of elektronische apparatuur met kuren, met laptoppen, met kleding die vermaakt of hersteld moet worden, en verder eigenlijk met alles waar u moeite mee hebt om het weg te gooien. En wij zullen proberen om samen met u de klus te klaren. Het blijft iedere keer weer een uitdaging en die gaan wij graag aan.

Uiteraard wordt geprobeerd iedereen die komt te helpen, maar om 14.00 uur moeten echt alle onderhanden reparaties afgerond zijn. Voor elk te repareren artikel moet u even een formuliertje invullen, zodat kan worden bijgehouden wat onze score is. Elk formulier krijgt een volgnummer en u wordt door een medewerker opgehaald als u aan de beurt bent. U zit tegenover de betreffende medewerker aan de andere kant van de tafel, zodat u tijdens de reparatie kunt aangeven wat het probleem is en kunt zien wat het resultaat is. En de medewerkers vinden het ook leuk om u te vertellen wat zij vinden en wat zij aan het doen zijn om het probleem te verhelpen. Als het probleem is verholpen of als duidelijk is dat het echt "einde oefening" is, dan wordt het resultaat vermeld op het formuliertje, dat vervolgens ingeleverd kan worden bij de inschrijftafel.

De werkzaamheden worden kosteloos voor u uitgevoerd. Wij zouden het echter fijn vinden als u een bijdrage wilt geven. Het Repair Café wordt niet gesubsidieerd, maar er moet soms wel gereedschap of onderdelen aangeschaft worden en dat kan dan van uw giften.

Voor alle zekerheid: snoer, voeding of oplader meenemen, én een cd als u met een cd-speler komt of een dvd als u met een dvd-speler komt.

In de maand september hopen wij weer uitgerust en met frisse moed te beginnen. Het eerste Repair Café ná de zomervakantie is op 10 september, en vervolgens op 8 oktober, 12 november en 10 december.