Laatste Alzheimer Café

HOUTEN Maandag 13 juni alweer de laatste avond van het seizoen voor Alzheimer Café Houten voor het zomerreces. Deze avond is Huub Buijssen te gast. Huub Buijssen (1953) is psycho-gerontoloog en gezondheidszorg psycholoog en schreef veertig boeken waaronder vijf over dementie. Vanwege deze dementie-boeken is Buijssen een internationaal gerespecteerde dementie-deskundige.

Op 13 juni zal zijn bekendste boek centraal staan: De heldere eenvoud  van dementie  waarvan in Nederland onlangs de 17e druk verscheen en dat ook een bestseller werd in de Engelse, Duitse en Tjechische vertaling. Net als in dit boek zal Buijssen vertellen over de verborgen logica achter het gedrag van mensen met dementie. Ook zal hij de diepere zin en betekenis duiden die schuil gaat achter de vaak vreemde en zinloos lijkende uitspraken en gedragingen van mensen met dementie. Buijssen wiens beide ouders dement werden, zal dit doen aan de hand van vaak persoonlijke ervaringen. Telkens laat hij zijn duiding uitmonden in een tip of boodschap die het leven met en zorgen voor iemand met dementie lichter, aangenamer en vreugdevoller kan maken.

CAFÉ  Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst bedoeld voor mensen die zelf met dementie geconfronteerd worden of er in hun naaste omgeving mee te maken hebben. Het Alzheimer Café biedt mensen met dementie, hun partners of familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden de gelegenheid om informatie over dementie in te winnen en hierover met elkaar en met een deskundige van gedachten te wisselen. Vanuit de bibliotheek van Houten wordt er gezorgd dat er boeken over dementie ter inzage liggen. Deze boeken kunt u reserveren en later bij de bibliotheek lenen. Tevens is er een informatietafel ingericht met voorlichtingsmateriaal.

Het Alzheimer Café is elke 2e maandag van de maand. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Vind u het moeilijk een eerste stap te maken; neem gerust contact op zodat u hierbij wordt begeleid. Wilt u graag komen maar heeft u geen vervoer? Als u contact opneemt met de receptie van Het Haltna Huis op telefoonnummer 030-6350922, wordt vervoer geregeld en wordt u opgehaald en weer thuisgebracht. U bent van harte welkom het Alzheimer Café,te bezoeken maandag 13 juni van 19.30 tot 21.30 uur in woon-zorgcentrum Het Haltna Huis, Het Kant 193. De zaal is open vanaf 19:00 uur.

.