Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust

Openheid en transparantie

WIJK BIJ DUURSTEDE - De agrarische sector stond centraal op maandag 25 januari bij het Streekplatform Kromme Rijnstreek. De avond werd georganiseerd door Gebiedscoöperatie O-gen en LTO-Noord en had als centraal thema: Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust. Ruim honderd belangstellenden, waaronder boeren en fruittelers bezochten de avond.

Ali van Vemde

Aanleiding voor deze informatieavond was het initiatief van 'Vallei Boert Bewust'. Dit is een initiatief van vier varkenshouders in de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost die zich inzetten voor meer maatschappelijk draagvlak. Als uitgangspunten hiervoor spelen transparantie en openheid over de bedrijfsvoering een belangrijke rol. Ze zijn nu ruim twee jaar bezig en kijken terug op een succesvolle periode. Vallei Boert Bewust is gegroeid tot een streekgebonden bedrijfslabel voor boeren met een eigen website, Facebook en Twitter. Het doel was om vijftig deelnemers te vinden, de ambitie was honderd deelnemers. Alle reden om dit succesvolle initiatief te vertalen naar de Kromme Rijnstreek. In deze omgeving niet alleen voor veehouders, maar ook voor fruittelers.

VALLEI BOERT BEWUST De avond begon met een korte inleiding over het succes van 'Vallei Boert Bewust'. Het doel van de initiatiefnemers is om de sector op een positieve manier te laten zien. Dit jaar zullen Gebiedscoöperatie O-gen en LTO Noord aan de slag gaan om dit initiatief in de Kromme Rijnstreek tot uitvoering te brengen. Cornelis Uittewaal is een van de initiatiefnemers voor de Krommerijnstreek en hij legde in het kort uit hoe dit project uitgerold gaat worden. Het gaat erom burgers te informeren over de bedrijfsvoering en een betere verbinding tot stand te brengen met het platteland. Zo kunnen de bedrijven nog meer toevoegen aan de streek. De ambitie is om nog dit voorjaar het eerste informatiebord in de Kromme Rijnstreek te hebben staan. De belangstelling lijkt groot. Al ruim dertig boeren en fruittelers toonden hun belangstelling. Samen met O-gen en LTO Noord gaan de initiatiefnemers nu aan het werk om het project goed van de grond te krijgen.

BREEDBAND Na de uitgebreide uitleg over Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust volgde nog een toelichting op agrarisch natuurbeheer, zorg op het platteland en de landbouwprojecten van LaMi. LaMi is de organisatie in Utrecht voor innovatieve agrarische ondernemers op het gebied van landbouw en milieu. Hans Marchal, wethouder in Wijk bij Duurstede, liet weten zich sterk te maken voor breedband in het buitengebied. "Door het internet en glasvezel is er veel veranderd. Ook voor de agrarische ondernemers is dit van groot belang. Het is nu zaak om de schouders eronder te zetten en te zorgen voor een goede internetverbinding in het buitengebied."

Na het officiële gedeelte was er volop de gelegenheid om met elkaar na te praten en informatie te krijgen over de projecten. Enkele malen per jaar organiseert O-gen een streekplatform met lokale partijen.