• Gerechtsgebouw in Utrecht

    John van Amerongen

Kortgeding koopgrantwoningen tegen Viveste

HOUTEN Stoppen met het omzetten van teruggekochte koopgarantwoningen naar huurwoningen op last van een dwangsom van 25.000 euro per dag wanneer woningstichting Viveste dat niet zou doen. Dat was de eis in een kortgeding tegen Viveste op donderdag 13 oktober voor de rechtbank in Utrecht.

 

De eisers vrezen voor daling van de waarde van hun woningen. Ze vrezen met verlies te moeten verkopen wanneer de complexen waar ze wonen, oorspronkelijk alleen koopgarant, gemengd worden met huurhuizen. Ze wezen op problemen met de sfeer in het complex, het beheer, het niveauverschil tussen kopers en huurders.

 

De advocaten van de eisers wezen er op dat bij alle terug verkocht koopgarantwoningen verlies was geleden. Een koopgarantwoning betekent dat de woning met een korting van Viveste gekocht kon worden met de plicht deze bij de wens tot verkoop verplicht aan Viveste terug te verkopen. Volgens contract  na een taxatie tegen marktwaarde. Winst of verlies wordt volgens de koopgarantcontracten gedeeld. Eisers zeiden de onafhankelijkheid van taxaties in twijfel te trekken. De advocaten noemden de handelwijze van Viveste onrechtmatig.

 

De advocaten van  Viveste vonden de opmerkingen over niveauverschil en vrees voor problemen met huurders nogal stigmatiserend. Zij bestreden de opvatting dat huizenprijzen per definitie dalen wanneer er huurwoningen in de buurt zijn. Zij wezen op de rol van Viveste voor het belang van de volkshuisvesting. Wets- en beleidswijzigingen betekenen dat Viveste meer kleine huurwoningen wil.

 

De rechter wees er op dat als de opzet was geweest starters te helpen, deze mensen nu juist in de problemen komen. Over twee weken doet de rechter uitspraak.