KOPPgroep De Uitdaging

HOUTEN In februari start bij inspiratiehuis De Uitdaging de KOPPgroep: een herstelgroep voor (jong)volwassen kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslaving. De KOPPgroep biedt steun aan deze groep (jong)volwassenen door met elkaar ervaringen uit te wisselen. Door herkenning onderling vinden mensen hier erkenning voor de problemen waar ze tegenaan lopen in het dagelijks leven.

Volwassenen die hiermee opgegroeid zijn worstelen vaak met schaamte. Ze hebben het gevoel in een isolement te zitten omdat hun omgeving er geen weet van heeft of er geen begrip voor heeft. Begrip en emotionele steun zijn belangrijke hulpmiddelen in het herstel. De herstelgroep werkt met het principe van peersupport: met gelijkwaardigheid en gedeelde ervaringen helpen de deelnemers elkaar verder in hun eigen herstel.

Op 23 januari om 19.00 uur is er een informatieavond waarop kennis gemaakt kan worden met de ervaringsdeskundigen die de groep zullen leiden. Zij zullen een presentatie geven over het doel en de opzet van de KOPPgroep en er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Van tevoren aanmelden wordt op prijs gesteld en kan via een mail aan peersupporthouten@lister.nl