Kledingbank versus Kringloopwinkel

PvdA: 'Er is geen sprake van oneerlijke concurrentie'

Arnold Biesheuvel (PvdA) licht toe: "Bij de Kledingbank wordt kleding kosteloos ter beschikking gesteld aan mensen met een (te) kleine beurs. Deze kleding wordt ter beschikking gesteld door particulieren en bedrijven. In Houten is ook de Kringloopwinkel actief, waarbij tweedehands kleding tegen een vergoeding, voor iedereen die dat wil, beschikbaar is. Hoewel naar de mening van de PvdA beide activiteiten elkaar niet in de weg hoeven zitten heeft de PvdA signalen ontvangen dat het gevoel is ontstaan dat de Kledingbank concurrentievervalsend werkt op de Kringloopwinkel."

De PvdA is van mening van mening dat de Kledingbank in een belangrijke behoefte voorziet, en dat de doelgroepen dusdanig verschillend zijn dat er geen sprake kan zijn van concurrentievervalsing. Daarom vraagt Biesheuvel of het college bereid is om met beide partijen om tafel te gaan, om deze gevoelens uit de wereld te helpen. (SV)