Kledingbank geen oneerlijke concurrentie voor kringloopwinkel

De Kledingbank, die is gevestigd in de andere (commerciële) Houtense kringloopwinkel De Ecokring aan de Peppelkade, doet niets verkeerd aldus het college. Zolang de Kledingbank alleen kleding aanneemt die geschikt is voor de doelgroep (sociale minima) en die ook daadwerkelijk ter beschikking stelt aan mensen die daarvoor in aanmerking komen is er niets aan de hand.

Maar, als de Kledingbank meer kleding aanneemt dan ze nodig heeft en het overschot vervolgens verkoopt via de Ecokring kan dat wel concurrerend werken voor de gemeentelijke kringloopwinkel, concludeert het gemeentebestuur. Daar kan de gemeente echter niet tegen optreden omdat er geen wettelijke middelen zijn zolang de Kledingbank en de Ecokring zich houden aan de voorwaarden die gelden voor textielinzameling. Kortom kan er wel sprake zijn van concurrentie, maar niet van oneerlijke concurrentie.

Textielinzameling valt onder de afvalstoffenwetgeving en daarover heeft de gemeente wel zeggenschap. De gemeentelijke kringloopwinkel heeft in Houten het alleenrecht op textielinzameling, met uitzondering van vier huis-aan-huis inzamelingen voor goede doelen. De term textielinzameling geldt echter alleen als alle soorten textiel worden ingezameld, dus ook kapotte kleding, oude gordijnen, dekens, knuffels, enzovoort. Na het inzamelen moet er eerst gesorteerd en eventueel gereinigd worden voor er kledingstukken over blijven die verkocht kunnen worden. Omdat de Kledingbank alleen direct herbruikbare kleding inzamelt, is er geen sprake van textielinzameling en wordt de afvalstoffenverordening niet overtreden.

Het gemeentebestuur is ook gevraagd om te bemiddelen in het kennelijke conflict. Daar is de gemeente wel toe bereid, maar geeft ook aan niet formeel tussen beide te kunnen komen omdat er geen regels worden overtreden.

Bij de oprichting van de Kledingbank is volgens de gemeente wel getracht om deze onder te brengen bij de gemeentelijke kringloopwinkel maar wilden de initiatiefnemers van de Kledingbank niet samenwerken met Kringloop.nl, waardoor werd uitgeweken naar de Ecokring.

Tot slot hecht het gemeentebestuur eraan te vermelden dat zij sociale ondernemingen zonder winstoogmerk een warm hart toedraagt. "We stellen het op prijs dat er sociale initiatieven zijn zoals de Kledingbank, de digitale Weggeefhoek en de Voedselbank, die voor Houten allen van maatschappelijke waarde zijn", aldus het college. (SV)