Kinderburgemeester Isabella geïnstalleerd

HOUTEN - Burgemeester Wouter de Jong was zaterdag naar het Kinderfestijn van Buitenwereld gekomen voor een heel speciale gebeurtenis. Hij installeerde daar de eerste kinderburgemeester van de gemeente Houten. Hij hing Isabella van Dijk de ambtsketen van de kinderburgemeester om. Als haar eerste officiële handeling opende de kinderburgemeester samen met burgemeester De Jong de serre in de speeltuin van Buitenwereld.

"Denk er om burgemeesters hebben geen ambtsketting, maar een ambtsketen. Een ketting zit om een fiets", zo liet burgemeester De Jong alle aanwezigen weten. Hij had ook nog allerlei spullen voor Isabella meegenomen. Dingen die haar nog van pas kunnen komen in haar nieuwe functie. Zo gaf hij haar onder andere een kaart van de gemeente Houten, een voorzittershamer en zijn visitekaartje met daarop zijn 06-nummer. "Als je het echt niet meer weet, mag je altijd bellen." Naast de kinderburgemeester is er een kinderraad die zich gaat buigen over zaken die kinderen in de gemeente Houten aan gaan. De raad geeft haar visie door aan de gemeenteraad van Houten. Het is ook de bedoeling dat de gemeenteraad de kinderraad zal raadplegen wanneer iets betreffende kinderen aan bod komt. Ook is er een locokinderburgemeester. Dit is Tobias van Stee. Het is de bedoeling dat de kinderburgemeester een rol krijgt bij kinderevenementen als bijvoorbeeld het Fladderen of de Intocht van Sinterklaas. "Heel leuk, want dan kan ik goede ideeën rondbrengen en de kinderen helpen die gepest worden", zo zei Isabella van Dijk (11) over het feit dat ze kinderburgemeester geworden is. "Ik wil graag een Facebookpagina voor de kinderraad zodat alle kinderen weten wat de kinderraad doet."(JvA)