Kies voor Houten als 'Fietsstad 2018'!

HOUTEN Houten is een geweldige fietsstad! Vindt u dat ook? En wilt u dat Houten 'Fietsstad 2018' wordt? Vul dan de enquête op Fietsstad2018.nl in van de landelijke Fietsersbond. De Fietsersbond organiseert een landelijke verkiezing waarbij fietsers gevraagd wordt naar hun ervaring met het fietsen in hun eigen stad. Daarvoor kunnen alle fietsende Nederlanders tot en met 31 mei 2017 een online enquête invullen op fietsstad2018.nl. Ook gaan er in het hele land vrijwilligers de straat op om bij fietsers enquêtes af te nemen.

Tien jaar geleden, in 2008, werd Houten al eens Fietsstad. In tien jaar is er veel veranderd. Het inwoneraantal van Houten is fors gegroeid. Het aantal fietsers is toegenomen, evenals de variëteit in fietsen. We zien bakfietsen, e-bikes en zijn snelle broertje de speed-pedelec. Er zijn fietsen met aanhangers, bezorgfietsen en -brommers. Bovendien maken electrokarren gebruik van de fietspaden. Vindt u dat de fietsvoorzieningen met deze ontwikkelingen gelijke tred hebben gehouden? Kunt u veilig, vlug en comfortabel naar Utrecht, Nieuwegein, Culemborg of Bunnik? Geef uw mening door het invullen van de enquête. Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat er zoveel mogelijk enquêtes worden ingevuld. Doe mee en vraag het aan buren, vrienden, familie, collega's en andere fietsers! Met elkaar kunnen we Houten als fietsgemeente op de kaart zetten! Iedere deelnemer draagt bij aan een beter fietsklimaat en maakt bovendien kans om een elektrische fiets te winnen. Er zijn verschillende nominaties, voor zowel grote als kleine steden, dus Houten maakt zeker een goede kans.

ACTUEEL Houten heeft zich de afgelopen tien jaar ingespannen om de fietsvoorzieningen actueel te houden, vaak in samenspraak met de Fietsersbond Houten. Om eenzijdige fietsongelukken te voorkomen zijn waar mogelijk paaltjes en betonblokken weggehaald. De doorgaande fietspaden zijn breed en er zijn fietststraten aangelegd waar de auto te gast is. Via de Oud-Wulfseweg is er een goede verbinding met Utrecht en het is comfortabel fietsen via de Nieuwe Heemsteedsebrug (plofsluisbrug) naar Nieuwegein. In samenwerking met de Fietsersbond Houten is een uniek wegwijssysteem voor fietsers gerealiseerd, Fietsnet Houten. Kortom, in Houten is het goed fietsen.

FIETSKLIMAAT Fietsen. Iedere Nederlander kan het, maar lang niet iedere Nederlander doet het regelmatig. En dat is jammer, want fietsen is plezierig, praktisch en gezond. De Fietsersbond vindt dat elke fietser zich onbezorgd in het Nederlandse verkeer moeten kunnen bewegen. De bond neemt daarom allerlei initiatieven om het fietsklimaat te verbeteren, zoals deze verkiezing van de 'Fietsstad 2018'. Een beter fietsklimaat betekent dat het veiliger en fijner wordt voor fietsers, maar ook voor alle andere weggebruikers.De online enquête kunt u invullen tot en met 31 mei 2017 op fietsstad2018.n