KIES groep voor kinderen van gescheiden ouders

HOUTEN Het groepsmaatschappelijk werk van Vitras start op donderdag 1 november met een nieuwe groep voor kinderen van gescheiden ouders. Kinderen kiezen niet voor een scheiding tussen hun ouders, maar waar ze wel voor kunnen kiezen is hoe ze met de scheiding kunnen omgaan. In de KIES groep leren de kinderen van en met elkaar en ervaren ze dat ze niet de enige zijn. Ze leren voor zichzelf op te komen door te praten over hun gevoelens en gedachten en alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Ook horen ze hoe andere kinderen omgaan met de scheiding. De kinderen ervaren dat zij niet de enige zijn in een dergelijke situatie. Ze kunnen elkaar steunen en tips voor moeilijke situaties geven. In de groep wordt ook aandacht besteed aan onderwerpen die de kinderen zelf inbrengen. De groep is bestemd voor kinderen op het basis en voortgezet onderwijs jaar, woonachtig in de gemeente Houten en omgeving en van wie de ouders korte of langere tijd gescheiden zijn. Men vraagt een bijdrage in de kosten van € 25,-.

AANMELDEN OF INFORMATIE Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Patricia te Braak, groepsmaatschappelijk werker en KIES coach, bereikbaar via 06 10650181 of e-mail: p.tebraak@vitras.nl