• Interview met ervaringsdeskundige Ben Loef

Kick-off Taalhuis: iedereen taalvaardig!

HOUTEN Ken je een buurman, buurvrouw of collega waarvan je weet dat hij moeite heeft met lezen? Help hem dan. Dat heeft mij ook geholpen! Taalambassadeur Ben Loef, ervaringsdeskundige

Om volop mee te doen in de samenleving moet je kunnen lezen en schrijven én goed kunnen omgaan met de computer. Het Taalhuis is er om mensen op weg te helpen die aan deze vaardigheden willen werken. Ook Houten heeft nu een Taalhuis. Wethouder Geerdes gaf donderdag 7 september de kick-off, in een bijeenkomst vol positiviteit. Gemeente, vrijwilligers en organisaties in Houten staan klaar om samen aan de slag te gaan.

Speciale gast was taalambassadeur Ben Loef. Hij vertelde uit eigen ervaring hoe lastig het is mee te doen in de maatschappij als je niet vlot kunt lezen en schrijven. Nu inspireert hij anderen om hun schaamte te overwinnen en hulp te zoeken.

TAALHUIS HOUTEN Lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Houten heeft ruim 8% van de beroepsbevolking daar zelfs grote moeite mee. Om dit schrijnende percentage terug te dringen bundelen Houtense organisaties, professionals en vrijwilligers hun krachten in het Taalhuis. Het Taalhuis biedt laagdrempelige plekken waar inwoners kunnen leren, waar ze vragen kunnen stellen en waar ontmoetingen en inspiratie plaatsvinden. Het zijn plekken waar (taal)vragers, aanbieders, activiteiten en materialen bij elkaar komen.

GRATIS TAALHUISABONNEMENT Om lees- en taalvaardig te worden is het belangrijk veel te lezen, kilometers te maken. Dat geldt voor mensen die Nederlands als tweede taal leren én voor autochtone Nederlanders die (beter) willen leren lezen. De Bibliotheek wil voor hen de drempel om lid te worden zo laag mogelijk maken en introduceert het gratis Taalhuisabonnement, dat een half jaar geldig is.

MEER AANDACHT VOOR LAAGGELETTERDHEID 2,5 miljoen volwassenen in ons land zijn laaggeletterd. Zij lopen tegen veel problemen aan. Denk aan solliciteren, een bijsluiter lezen, geldzaken bijhouden, je kind voorlezen. Het is niet alleen een persoonlijk probleem, maar een probleem van ons allemaal. Onze samenleving functioneert namelijk veel beter als iedereen mee kan doen. Helaas weten te weinig mensen in Nederland van dit probleem af. Daarom organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering, van 4 tot 10 september. De gezamenlijke bibliotheken sluiten daarop aan met een landelijke campagne vanaf 11 september. Hierin komen de ervaringsdeskundigen aan het woord, de (ex-)laaggeletterden zelf.

Kijk voor meer informatie op www.bibliotheeklekijssel.nl/taalhuis.