Kaarten in 't Goy

'T GOY - Er is weer een kaartavond in 't Goy op vrijdag 16 januari. Er wordt geklaverjast en gejokerd in dorpshuis 'de Ploeg'. Bij Ria is de koffie om 19.40 uur klaar en om 20.00 uur begint het kaarten. Er zijn leuke prijzen te winnen. Inlichtingen: Herman Vernooij tel. 030 6011246