• Jules Schagen van Leeuwen is Officier in de orde van Oranje - Nassau

    Annette Stolk

Jules Schagen van Leeuwen Officier in de Orde van Oranje - Nassau

HOUTEN De heer J.H. Schagen van Leeuwen (66) uit Houten ontving  donderdag 29 november de versierselen behorende bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde  tijdens een symposium ter gelegenheid van zijn afscheid als gynaecoloog in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, waar hij sinds 1991 werkzaam is. Burgemeester Wouter de Jong reikt hem de onderscheiding uit.

Jules Schagen van Leeuwen is een zeer deskundig wetenschapper en is een voorbeeld voor vele vakgenoten. Zijn hart ligt bij de obstetrie (verloskunde) en gynaecologie. Op dit gebied heeft hij zowel nationaal als internationaal bijgedragen aan het welzijn van vele patiënten. Schagen van Leeuwen zette zich ook zeer nadrukkelijk in voor de ontwikkeling van het St. Antoniusziekenhuis en voor gynaecologen in opleiding. Door zijn positieve en betrokken houding heeft hij tientallen jaren tropenartsen en jonge gynaecologen geïnspireerd om hun talenten in te zetten voor ziekenhuizen nationaal, maar ook zeker in lage inkomenslanden, waar de nood hoog is en de kwaliteit van zorg slecht. Hij zorgde voor een opleidingsaccreditatie gynaecologie en tropenarts bij het St. Antoniusziekenhuis.

Daarnaast was hij opleider en lid van de centrale opleidingscommissie van het St. Antonius en voorzitter van de commissie onderzoek en onderwijs. In 1996 was hij mede-oprichter van de afdeling research en development op binnen het ziekenhuis. Die richt zich op het vergroten van de kennis over ziektebeelden en het ontwikkelen van behandelmethoden, met als doel om de patiëntenzorg steeds verder te verbeteren. Schagen van Leeuwen heeft een lange lijst publicaties op zijn naam staan, die duidelijk een affiniteit met wetenschap laten zien. Vanwege zijn grote kennis is hij referee voor wetenschappelijke bladen met een groot bereik én impact.

De Houtenaar blinkt uit in de wijze waarop hij kennis en kunde overdraagt. Een aantal jaar geleden werd hij om die reden uitgeroepen tot opleider van het jaar in de regio Utrecht. Van 1990 tot 2005 was hij lid van het Concilium Opleiding Tropische Gezondheidszorg van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg. Hij geeft avondcursussen aan Utrechtse studenten geneeskunde die stage gaan lopen in ontwikkelingslanden. De studenten beoordelen deze avonden ieder jaar als de beste avond van de cursus.

De heer Schagen van Leeuwen is sinds 2014 voorzitter van het Berekum Hospital Fund in Ghana. Hij geeft leiding aan de fondsenwerving voor de nieuwbouw aldaar van een verloskamercomplex met ruimte voor 100 kraamvrouwen. Daarnaast is het doel om de medische kennis te bevorderen in Afrika door les te geven en door trainingen, colleges en demonstraties te organiseren. Na hun training gaan de opgeleide medewerkers aan de slag in kleinere gezondheidsposten in de meest afgelegen delen van Ghana.

Sinds 2013 is de heer Schagen van Leeuwen bestuurslid bij de stichting Artsen naar Ontwikkelingslanden (SANO). Hij levert hiermee een bijdrage aan het financieel ondersteunen van artsen die gaan werken in ontwikkelingslanden en houdt toezicht op de kwaliteit van het voorbereidend, tropengerichte medische onderwijs.

Lees een interview met de heer Schagen van Leeuwen woensdag in onze krant.