• Burgemeester Van Benthem spelt Jan de Waard de onderscheiding op.

    Liesbeth Dinnissen

Jan de Waard onderscheiden 

HOUTEN Jan de Waard, specialist ouderengeneeskunde bij ZorgSpectrum, is benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. De heer Van Benthem, burgemeester van Jan's woonplaats Eemnes, reikte de koninklijke onderscheiding aan hem uit tijdens een symposium ter ere het pensioen van Jan de Waard op 31 maart. Voor deze regio en ook voor de ouderenzorg in de gemeente Houten is zijn werk van grote betekenis.

John van Amerongen

De Waard ontvangt zijn onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de ontwikkeling van het vakgebied ouderengeneeskunde en voor zijn initiatieven tot betere  samenwerking in de zorg voor oudere, kwetsbare mensen. Jan de Waard kwam 23 jaar geleden bij ZorgSpectrum in dienst. Bij de selectie gaf de doorslag dat hij meer dan drie jaar in de tropen heeft gewerkt. Daar komt het aan op eigen initiatief en praktische oplossingen als je mensgerichte zorg en behandeling wilt bieden. In het toen nog jonge vak van de ouderengeneeskunde kwamen dergelijke kwaliteiten zeer van pas. De Waard heeft met zijn kennis en kwaliteiten bijgedragen aan de ontwikkeling van de ouderenzorg in de hele regio en was een graag geziene samenwerkingspartner.

MOBIEL GERIATRISCH TEAM VOOR KWETSBARE OUDEREN Zo is Jan de Waard, in samenwerking met de huisartsen in Houten, grondlegger van een Mobiel Geriatrisch Team voor  thuiswonende  kwetsbare ouderen, ver voordat ook de overheid de koers in zette om langer zelfstandig wonen te stimuleren. Door de inzet van casemanagers en intensieve contacten met  huisartsen, intramuraal werkende specialisten ouderengeneeskunde, paramedici en gedragswetenschappers is er een netwerk ontstaan. Hierbinnen werken 'de eerste lijn' en 'de tweede lijn' nauw met elkaar samen ten behoeve van thuiswonende ouderen die te maken hebben met bijvoorbeeld dementie. Tot op de dag van vandaag is dit een voorbeeld voor vele regio's. Verbeterde diagnostisering, passende zorg en opvang en oog voor  de mantelzorger in de regio de Lekstroom (Nieuwegein, Houten en Vianen) is het resultaat van deze gezamenlijke inspanning. Hij heeft als betrokken arts veel initiatieven genomen. Zo was hij in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein één van de grondleggers van het consultatief team ouderen (CTO), waarbij kwetsbare ouderen in het ziekenhuis op hen toegesneden aandacht krijgen.