Jan de Waard benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau

Jan de Waard, specialist ouderengeneeskunde bij ZorgSpectrum, is benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. De heer Van Benthem, burgemeester van Jan's woonplaats Eemnes, reikte de koninklijke onderscheiding aan hem uit tijdens een symposium ter ere het pensioen van Jan de Waard op 31 maart.

De Waard ontvangt zijn onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de ontwikkeling van het vakgebied ouderengeneeskunde en voor zijn initiatieven tot betere samenwerking in de zorg voor oudere, kwetsbare mensen.

Initiatief en praktische oplossingen

Jan de Waard kwam 23 jaar geleden bij ZorgSpectrum in dienst. Bij de selectie gaf de doorslag dat hij meer dan drie jaar in de tropen heeft gewerkt. Daar komt het aan op eigen initiatief en praktische oplossingen als je mensgerichte zorg en behandeling wilt bieden. In het toen nog jonge vak van de ouderengeneeskunde kwamen dergelijke kwaliteiten zeer van pas. Bij ZorgSpectrum heeft hij zijn functie als behandelend arts steeds gecombineerd met de functie van leidinggevende van de behandelvakgroep. De Waard heeft met zijn kennis en kwaliteiten bijgedragen aan de ontwikkeling van de ouderenzorg in de hele regio en was een graag geziene samenwerkingspartner.

Mobiel Geriatrisch Team voor kwetsbare ouderen

Zo is Jan de Waard, in samenwerking met de huisartsen in Houten, grondlegger van een Mobiel Geriatrisch Team voor thuiswonende kwetsbare ouderen, ver voordat ook de overheid de koers in zette om langer zelfstandig wonen te stimuleren. Door de inzet van casemanagers en intensieve contacten met huisartsen, intramuraal werkende specialisten ouderengeneeskunde, paramedici en gedragswetenschappers is er een netwerk ontstaan. Hierbinnen werken 'de eerste lijn' en 'de tweede lijn' nauw met elkaar samen ten behoeve van thuiswonende ouderen die te maken hebben met bijvoorbeeld dementie. Tot op de dag van vandaag is dit een voorbeeld voor vele regio's. Verbeterde diagnostisering, passende zorg en opvang en oog voor de mantelzorger in de regio de Lekstroom (Nieuwegein, Houten en Vianen) is het resultaat van deze gezamenlijke inspanning. Mede door zijn laagdrempelige en vriendelijke benadering is Jan de Waard een begrip in de regio als het gaat over zijn inzet bij ingewikkelde cases van ouderen.

Waardevolle initiatieven en inspiratiebron

Zijn humane en relativerende insteek is een voorbeeld voor allen die met hem werken. Hij heeft als betrokken arts veel initiatieven genomen. in Zo was hij in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein één van de grondleggers van het consultatief team ouderen (CTO), waarbij kwetsbare ouderen in het ziekenhuis op hen toegesneden aandacht krijgen. Hij is binnen de regio nog steeds een vraagbaak voor artsen, wijkverpleegkundigen en anderen als het gaat over oplossingen voor ouderen in benarde posities veroorzaakt door ziekte, verzwakking, verwardheid.

Vanaf de start van zijn carrière is Jan ook betrokken geweest bij de opleiding voor verpleeghuisartsen. Vele studenten en aios (artsen in opleiding tot specialist) vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam zijn geïnspireerd geraakt door zijn werkwijze. Jan stond altijd open voor betere ideeën en nieuwe inzichten op zijn vakgebied. Daarmee was hij een zeer waardevolle specialist ouderengeneeskunde, een fantastische collega èn heeft hij op de ontwikkeling van het vakgebied zijn stempel gedrukt.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over ZorgSpectrum kunt u contact opnemen met communicatieadviseur Irene de Jong, telefoon (030) 600 71 58 of (06) 23884028.