ITH: 'Inwoners moeten bij vluchtelingenproblematiek worden betrokken'

Zandbergen legt uit waarom hij dit onbegrijpelijk vindt: "Het betreft een complex vraagstuk, waarover in de samenleving verschillend gedacht wordt en dit vraagt dus uiterste zorgvuldigheid. Het is niet voor niets dat de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft aangegeven dat mensen die een opvangcentrum in de buurt krijgen snel de gelegenheid moeten krijgen daarover hun mening te laten horen. De besluiten worden niet altijd genomen door de mensen die ook de gevolgen dragen, zegt de directeur van het SCP. Daarbij past volgens ITH geen solistisch optreden van het college van B en W."

ITH wil weten waarom de inwoners nog steeds niet betrokken worden bij de besluitvorming over de opvang van vluchtelingen, de uitbreiding van huisvesting van asielzoekers en de eventuele komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in Houten. Zandbergen: "Hoe verhoudt dat zich met de nieuwe bestuursstijl, waarbij betrokkenheid en verantwoordelijkheid van bewoners voorop staat als het gaat om besluitvorming over belangrijke onderwerpen?"

Opvallend is dat Zandbergen ook vraagt hoe het college denkt draagvlak onder de inwoners te creëren voor de besluiten die hieromtrent worden genomen. Vorige week antwoordde het college op eerder door de PvdA gestelde vragen dat er geen signalen zijn dat er tekort is aan draagvlak, en dat er daarom niet wordt gedacht aan het voeren van een campagne.

"Het is onbegrijpelijk waarom in Houten de inwoners volledig buitenspel worden gezet in de besluitvorming rondom vluchtelingenopvang", besluit Zandbergen. "Het is van belang dat spoedig inspraakprocedures worden gestart over de vormgeving, locatie en omvang van de vluchtelingenopvang. De inwoners van Houten hebben hier gewoonweg recht op." (SV)