ITH en SGP pleiten voor afbreken windmolens

Twee politieke partijen die zich altijd verzet hebben tegen de komst van de windmolens langs het kanaal zijn inwonerspartij ITH en SGP. Beide partijen kwamen na het verschijnen van het evaluatierapport met een reactie:

Gerard Zandbergen, ITH: "De inwoners die zich met hand en tand verzet hebben tegen de komst van deze windmolens krijgen in alle opzichten gelijk van de onderzoekers. Deze windmolens hadden daar nooit mogen komen. De leef- en woonomgeving is ernstig aangetast. Vanwege geluidsoverlast, slagschaduw en visuele hinder. De gemeente heeft dan ook de dure plicht dit te herstellen. ITH zal, met dit rapport in de hand, zich in ieder geval inzetten voor het afbreken van de windmolens. Opvallend is ook dat deze zwaar gesubsidieerde windmolens maar goed zijn voor vier procent van het energieverbruik van de Houtense huishoudens. De duurzaamheidsagenda van deze coalitie moet dus flink op de schop. Geen windparken meer in Houten. Zonne-energie is de toekomst. Laat men een voorbeeld nemen aan Ameland. Een zeer windrijk gebied. En juist daar komt binnenkort het grootste zonnepark van Nederland. Goed voor het stroomverbruik van het hele eiland."

Pascal Ooms, SGP: "SGP Houten heeft met verbijstering de evaluatie van het windmolenpark in Houten gelezen. De lage rendementen van het park, gebrek aan transparantie, gebrekkige communicatie en klachtenhandeling hebben geleid tot een aantasting van het vertrouwen in de gemeente. Dat is ernstig. Wij zijn daarom van mening dat de reactie van het college op het rapport niet gepast is. Het college lijkt in de reactie vooral te willen leren met het oog op de realisatie van een tweede windpark. Een tweede windpark is wat ons betreft nog lang niet aan de orde. Het college gaat grotendeels voorbij aan de negatieve elementen in het rapport en de correctieve actie die op korte termijn nodig is. Het college zal hier eerst verantwoordelijkheid voor moeten nemen."

De SGP fractie stelt ook kritische vragen aan het college van B en W: "Welke politieke consequenties trekt het college met betrekking tot de zaken die niet goed gegaan zijn en in het bijzonder de omgang met de bewoners? Wat gaat het college gaat doen om het vertrouwen van de omwonenden in de gemeente te herstellen? Verder pleit de partij voor een onderzoek in hoeverre het mogelijk is de windmolens op de huidige locatie af te breken en elders te plaatsen. Ooms: "Indien dit niet mogelijk is, vragen wij het college of het op termijn afbreken van de windmolens op de huidige locatie een optie is."

De SGP pleit wat betreft de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente (net als ITH) voor duurzame zonne-energie in plaats van windenergie.