Inwonerspartij Toekomst Houten kiest Gerard Zandbergen als lijsttrekker

HOUTEN Gerard Zandbergen is gekozen tot lijsttrekker van Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH). "De meerwaarde van een lokale politieke partij in Houten is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden en ik wil me daarvoor blijven inzetten", geeft Zandbergen in een eerste reactie aan. "Wij hebben geen Haagse bemoeienis in de partij en kunnen ons daarom echt inzetten voor inwoners van Houten".

ITH gaat de verkiezingen in met het motto "Inwoner centraal, Houten vooruit!". De lokale partij stelt dat inwoners nog steeds onvoldoende betrokken worden bij besluitvorming. "Wij willen niet besluiten over inwoners, maar mét inwoners" stelt Zandbergen. ITH wil daarom onder meer een wethouder inwonersparticipatie.

Andere speerpunten zijn het vergroten van de veiligheid en het terugdringen van wachtlijsten voor woningen. ITH wil een bruisender Houten, door de winkelleegstand tegen te gaan en het stadsstrand weer mogelijk te maken. We staan voor een zelfstandig Houten waar ruimte is om te ondernemen en waar het voor inwoners goed leven, wonen en werken is: Inwoner centraal, Houten vooruit!