Inwoners praten mee over  toekomst  gemeente (video)

HOUTEN Voor de derde keer organiseerde de gemeente Houten op 18 maart een volksraadpleging om bewoners te vragen naar hun ideale toekomstbeelden voor de gemeente Houten. Verreweg de meeste van de ruim 100 deelnemers waren op uitnodiging van de burgemeester naar Houtens aan de Kruisboog gekomen, de rest had zichzelf aangemeld.

Na een algemene toelichting op diverse thema's werd duidelijk dat er in de toekomst een en ander staat te versanderen. De bevolkingssamenstelling wijzigt. Houten vergrijst. Er moeten woningen worden bijgebouwd. Daarbij komt de vraag op hoe dit het beste kan. Hierover sparken groepjes inwoners in 7 thema's (groen participatie, diversiteit, kantoren, recreatie, centrum, voorzieningen en openbare ruimte) met elkaar.

STEMKASTJES Dit leidde tot twee stellingen per thema waarover de zaal met digiale stemkastjes een raportcijfer kon gegeven. Enkele uitkomsten hiervan waren dat inwoners het belangrijk vinden om in de woonwijken ontmoeting mogelijk te maken. Ze willen graag kantoren ombouwen naar betaalbare koopwoningen en middeldure huurwoningen. Bij het realiseren van voorzieningen (recreatie, gezondheid, welzijn) moet het algemeen belang zwaarder wegen dan buurtbewoners die protesteren omdat ze het liever ergens anders willen.

CREATIEVE PLANNEN]  Er kwamen ook creatieve plannen langs, zoals een verbindingsweg tussen het Oosteroms Dijkje en de Beusinchemseweg en een athletiekbaan waar 's winters op kan worden geschaatst. Burgemeester de Jong gaf aan dat hij ieder jaar een dergelijke bijeenkomst rond een bepaald thema wil organiseren. De aanwezigen waardeerden de organsiatie met het rapportcijfer 8.

Bron video: Omroep Houten