Interkerkelijke studiedag; ethische vragen en levenskunst

HOUTEN "We leven in een tijd van grote en snelle veranderingen. Wat twintig jaar geleden vanzelfsprekend was, is dit nu niet meer. Dat geldt ook op het gebied van levensstijl en ethische keuzes. Ook in De Lichtboog (en breder, in christelijke kring en daarbuiten) wordt er heel verschillend gedacht en geleefd. De één doet alles met de auto en koopt een nog groter huis. De ander gaat klein wonen in een ecowijk en doet de auto de deur uit. De ene jongere kiest voor samenwonen. De andere wil dat ook - maar dan wel getrouwd! Als christenen baseren we ons op de Bijbel voor ons doen en laten, maar in de praktijk komen we op verschillende standpunten uit. Of we zijn zoekend naar de manier waarop de Bijbel relevant kan zijn voor ons dagelijks leven." Zo omschrijft dr. Robert Doornenbal, voorganger van de NGK Houten, de aanleiding om twee dingen te organiseren.

'

De eerste activiteit is breed opgezet: een studiedag rond deze vraagstelling op zaterdag 27 januari in de Lichtboog, bestemd voor alle belangstellenden: 'Ethiek en levenskunst. Tussen vrijblijvendheid en pasklare antwoorden.' Het thema wordt 's morgens belicht door Patrick Nullens, hoogleraar ethiek in Leuven (België). 's Middags komen in miniseminars heel diverse actuele thema's aan de orde. Kijk voor het programma, tickets en meer informatie op www.delichtboog.nl

Deze studiedag krijgt een vervolg in een cursus van vier avonden, opgezet volgens een trechtermodel: "We beginnen met de meest wijde cirkel: een cultuurverkenning. We peilen het 'water' waar wij allemaal in rondzwemmen en door worden beïnvloed. Daarna bespreken we op welke verschillende, vaak elkaar aanvullende manieren je om kunt gaan met ethische vragen en dilemma's. Vervolgens gaan we op zoek naar hoe je de Bijbel wel/niet kunt gebruiken als het gaat om actuele ethische vraagstukken. En dan komen we toe aan een hot issue: relaties en seksualiteit." Het is de bedoeling dat de deelnemers input leveren over de ethische vragen waarmee ze te maken hebben. De vier avonden richten zich niet op 'pasklare antwoorden', wel op bewustwording, verdieping, verbinding met elkaar, en groei in (geestelijk) onderscheidingsvermogen."