• Duurzaamheidsfonds

Inspiratiedag over energie

HOUTEN In het kader van de Klimaatexpeditie wordt op zaterdag 9 december in het Houtens een Inspiratiedag "Energie voor Houten" georganiseerd. Het doel van de Inspiratiedag is om de Houtense bevolking te laten kennis maken met de opgave waar we voor staan en hen uit te dagen om zelf met initiatieven te komen om hierin een rol te spelen. "Het is uiteindelijk niet iets van de gemeente maar van iedereen". Deelname aan de (mid)dag is gratis, maar vooraf aanmelden wordt wel op prijs gesteld.

Martin Monkel

WAT IS ER NODIG? Experts van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben onderzocht hoe die duurzame toekomst er voor de gemiddelde Nederlander uitziet. "Als we 'van het gas af' moeten, kunnen we dan nog autorijden? Wat betekent dit voor jouw woning, vakantie en de boodschappenmand?"

Op de Inspiratiedag "Energie voor Houten" delen deze experts hun bevindingen en betrekken de deelnemers hierbij.

Ook de gemeente Houten heeft laten onderzoeken wat er nodig is om alle energie die verbruikt wordt in Houten ook lokaal duurzaam op te wekken. Het huidige verbruik in Houten voor inwoners en bedrijven samen bedraagt ca. 1800 TJ (teraJoule) of ongeveer 500 miljoen kWh. Tellen we daar de mobiliteit bij dan komen we op ca. 2600 TJ (720 miljoen kWh). Op dit moment wordt er in Houten ca. 70 TJ duurzame elektriciteit (wind en zon) opgewekt en 45 TJ duurzame warmte, totaal ruim 100 TJ. Dat is dus 4% van hetgeen in de toekomst nodig is (exclusief groei).

WAT MOETEN WE GAAN DOEN? Om in 2040 energieneutraal te zijn is er veel nodig. Een paar voorbeelden: De omschakeling van aardgas naar een duurzame "brandstof", het creëren van voldoende en deels ook nieuwe bronnen van warmte of elektriciteit en een blijvende reductie van het energiegebruik door beter isoleren, zuiniger apparaten en ander gedrag.

Om dat mogelijk te maken zal er fors geïnvesteerd moeten worden. Voor de drie Kromme Rijn-gemeenten wordt uitgegaan van een investering 2,5 tot 3 miljard euro.

"Dit zijn investeringen die deels worden terugverdiend omdat we minder uitgeven aan aardgas, energiebelasting etc. Ook zijn het niet alleen de bewoners die moeten investeren maar ook netbeheerders, overheden, energiebedrijven etc." aldus de gemeente. "Om de energietransitie te laten slagen zal er in veel gevallen nog veel meer geïnvesteerd moeten worden, ook in maatregelen die zich niet in enkele jaren laten terugverdienen". Voor de inwoners zal de impact groot zijn. De gemeente ziet het als een belangrijke opgave om te zorgen dat iedereen mee kan doen. "Dit heeft met geld te maken, maar ook met kennis, met tijd en vooral met het bieden van een goed vangnet, het vertrouwen dat letterlijk niemand in de kou komt te staan".

MEEPRATEN Om dat draagvlak te krijgen zullen "we" duidelijk moeten maken dat we inzetten op alle aspecten: energie besparen, isoleren, benutten kansen van de gebouwde omgeving en het buitengebied. Op de Inspriratiedag van 9 december kunt u meepraten en/of ideeën opdoen. U bent van harte welkom.