Ingezonden: De afvalscheiding wordt duur betaald?

Naar aanleiding van de berichtgeving 'Veelbelovende resultaten proef afvalinzameling' in het Groentje van 23 december 2015, hierbij mijn reactie.

Ik ben 1 van de 15 weigeraars voor de vierde kliko. Mijn reden om te weigeren is niet het willen meewerken aan afvalscheiding, maar tegen het feit dat in een heel kort tijdsbestek tussen melding en start van de pilot 'een extra kliko onze tuin wordt ingeduwd'. Hierover heb ik al menig correspondentie mogen voeren met de afdeling Openbare Werken, afdeling beleid. Nu ik lees dat e.a. pas in 2017 kan ingaan, begrijp ik er helemaal niets van. Waarom dan die haast van deze pilot, die overigens nergens in een business case Openbare werken of anderszins is opgenomen.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze pilot al een gelopen race is. Deze zal worden ingevoerd in 2017 ,als de spreekwoordelijke kers op de duurzaamheidtaart bij het afscheid van de wethouder.

- de cijfers over het verschuiven van afval moet ons verblinden dat dit de oplossing is. Het is nog steeds verschuiven van vuilnis en niet verminderen van vuilnis.

- 3% is een mooi laag getal wat psychologisch gezien te verwaarlozen is, nietwaar? Of hier een gemotiveerde mening achter zit, is niet van belang. De beeldvorming over getallen telt.

- waarom publiceert u niet een gedegen onderzoek over alternatieven? Ik weet het antwoord al: dat heeft u niet. U komt niet verder dan het gebruik van kliko's en een bakje voor groenafval.

- Last but not least: wie gaat straks die extra kliko's, en andere bijkomende kosten -het is nog steeds verschuiven van vuilnis en niet verminderen van vuilnis- betalen? Hoezo de kosten gaan voor de baten uit? Dat staat helemaal niet vast. Dat zijn praatjes voor de paai en de bühne. Wij, als inwoners van Houten, gaan gewoon meer betalen zolang het tegendeel met gedegen informatie niet is bewezen. U raadt het al, ik zal zeker bezwaar aantekenen tegen deze wijze van opdringen van afvalscheiding.

Wilma Hendriks

Reactie van de gemeente:

De gemeente Houten heeft geen eigen inzameldienst. Het afval wordt ingezameld door ingehuurde bedrijven. Als de gemeente de manier waarop het afval wordt ingezameld, wil veranderen, moet de gemeente eerst een nieuwe contract afsluiten. Het is wettelijk verplicht om dat door middel van een Europese aanbesteding te doen. Zo'n aanbesteding kost tijd. Ook het aanschaffen van kliko's of ondergrondse containers moet door middel van een aanbesteding. Voordat een aanbesteding wordt gehouden, moet de gemeente eerst beslissen hoe zij het afval de komende jaren wil inzamelen. Vandaar de volgorde: eerst een proef, dan een besluit over hoe het afval ingezameld gaat worden en dan een aanbesteding.

In februari gaan wij alle bewoners van de proefwijk enquêteren. De mening van de bewoners zal zwaar meewegen bij de beslissing over hoe de gemeente het afval de komende jaren gaat inzamelen.