Ingezonden brief Limesbaan mislukt?

HOUTEN In het Groentje van 1 juni staat dat de Limesbaan een mislukt asfaltproject is. Er rijden te weinig auto's en het sluipverkeer is niet afgenomen. De Bunnikse partij P21 hoopt dat dit een les is bij de besluitvorming rondom een Oostelijke aansluiting voor Houten op de A12. De les lijkt mij dat die aansluiting er zo snel mogelijk moet komen. Richting Utrecht levert de

Limesbaan weliswaar een prettige route, maar niet of nauwelijks tijdwinst op. Richting Driebergen-Ede-Arnhem zal de tijdwinst aanzienlijk groter zijn. De verleiding om binnendoor te rijden i.p.v. over de A27 als je in de Oostelijke richting naar de A12 moet is nog steeds heel groot. Ik verwacht dat het sluipverkeer grotendeels verdwijnt als de Oostelijke aansluiting er

is. Als fietser kan ik dan ook weer veilig naar Driebergen fietsen, zonder me 's middags langs een dikke file auto's voor de verkeerslichten naar de Rondweg te hoeven wringen, wat steeds vaker gebeurt.

Sabine van der Heijden