Ingezonden brief : Houten wind(t)

Dat we met z'n allen wat aan het milieu moeten doen is wel duidelijk. Gelukkig kunnen we allemaal zelf iets doen. Geen overbodige verlichting/verwarming aan, niet vliegen, zoveel mogelijk de fiets en openbaar vervoer gebruiken / huis isoleren / spaarlampen / zonnepanelen / minder vlees, 100 km per uur op de snelweg, iedereen kan zijn eigen positieve bijdrage kiezen.

Zo is het ook met de windmolens. We hebben in Houten nu 3 windmolens die 1/3 minder draaien dan de windmolens uit Nieuwegein door het (mogelijk onterecht) opgelegde maatwerk. Het lukt Houten nooit om de afgesproken milieu doelstelling te halen als we er niet voor kiezen om windmolens te laten draaien.

We moeten wel bedenken dat het hier gaat om het opwekken van schone energie en het verminderen van CO2 belasting ten bate van iedereen in Houten Nederland / Europa / Wereld. Het gaat hier NIET om een kerncentrale of gifgas- of landmijnen-fabriek of iets dergelijks maar gewoon 4 hoge windmolens in windpark "Goyerbrug".

Wellicht is het uitzicht op de windmolens even wennen, maar soms kan het niet anders. We zitten in een overgangsfase en we moeten af van het verbranden van fossiele brandstof en zo snel mogelijk beginnen met opwekken van schone energie. Laten we in Houten met z'n allen zelf een bijdrage leveren.

Sommige raadsleden worden beschuldigd van belangenverstrengelingen vanwege het bezit van obligaties van Windpark Houten. Maar wat is er nu op tegen om het opwekken van schone energie te ondersteunen?
En geldt het tegendeel dan ook ? Als raadsleden GEEN aandeel in het windmolenpark hebben, zijn zij dan automatisch tegenstanders van een windmolenpark? Nee natuurlijk niet.
Daar komt bij dat als je geld wilt investeren in het Houtense windpark dan moet je wel zeer gemotiveerd zijn, omdat de opbrengst flink wordt beperkt door het opgelegde draairegime.
We denken dat het hier meer gaat om persoonlijke betrokkenheid bij het milieu dan om geldelijk gewin.

Wat is er nu tegen het opwekken van schone en duurzame energie? Daar is toch eigenlijk iedereen voor!

René Janssen en Jan Wassenaar, namens Redelijk Houten www.redelijkhouten.nl