• Het oude poortgebouw van Fort Honswijk.

    John van Amerongen

"Ik hou van Honswijk"

SCHALKWIJK Onder de titel "Ik hou van Honswijk" is de Milieuwerkgroep Houten (MWH) een petitie gestart. Met deze petitie roept ze de bevolking op om "een tegengeluid te geven aan de plannen van de gemeente Houten om fort Honswijk om te bouwen tot een grote toeristische attractie".

Martin Monkel

Het college heeft onlangs het plan van aanpak voor Fort Honswijk vastgesteld. Het plan omvat onder meer de restauratie van de monumentale gebouwen op het fort. Dit vraagt een investering van 20 miljoen euro. Daarnaast is een investering van ongeveer 15 miljoen euro nodig voor nieuwbouw en het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Bijzonder punt van aandacht richt zich op de vleermuizen, die in het Torenfort verblijven.De gemeente voelt zich moreel verplicht "om Fort Honswijk te restaureren op een wijze die past bij de toekomstige UNESCO-status".

TEGENGELUID De MWH is van mening dat "een uitwerking van alternatieve kleinschaliger scenario's voor fort Honswijk met minder grote financiële en juridische risico's en veel beter in balans met de lokale belangen" een veel beter uitgangspunt is. Ook maakt de werkgroep zich grote zorgen om "de duizenden vleermuizen die er overwinteren".Volgens de werkgroep schaadt het plan de belangen van omwonenden, inwoners en belangengroeperingen van Houten en omliggende gemeenten. "Het fort is waardevol erfgoed, dat vraagt om publiek toezicht, niet in het minst vanwege de risico's". De petitie kunt u vinden via de website van MWH.

PARTICIPATIE Door de gemeente wordt met betrekking tot de onderlinge afstemming aangegeven dat "er diverse gesprekken hebben plaatsgevonden met o.a. de Milieuwerkgroep Houten, en de Stichting Leefbaarheid Tull en 't Waal om deze organisaties op een zorgvuldige manier te betrekken bij deze plek die hen om allerlei verschillende redenen na aan het hart ligt". Ook de Zoogdierenvereniging (behoud vleermuizenpopulatie) heeft deelgenomen in dit traject.

Het plan van aanpak wordt op 14 november a.s. besproken in het Ronde Tafel Gesprek (RTG). Deze RTG wordt gehouden in "De Wiese" in Schalkwijk. De gemeenteraad behandelt het plan op 28 november.