Houtense jongeren in debat met politieke partijen

HOUTEN Houtense jongeren gingen afgelopen woensdag in debat met politici van Houtense politieke partijen.