• Presentatie van het boek 'De mijne zijn de liefste'

    Annette Stolk - de Vries
  • Karin tijdens presentatie van haar boek in cultuurcentrum Schoneveld

    Annette Stolk - de Vries

Houtense auteur schrijft over samengestelde gezinnen

HOUTEN Karin den Hollander (48) schreef samen met Magda Hengst (58) het boek 'De mijne zijn de liefste'. Het boek gaat over dynamieken die plaatsvinden in samengestelde gezinnen.

door Annette Stolk - de Vries

Karin den Hollander woont in Houten en is teammanager bij 'van Houten&co'. In 2010 schreef ze, samen met Mieke Ankersmid, het boek 'Ouders zonder voorbeeld'. Ze is initiator van de Stiefacademie. Op zeventienjarige leeftijd verliest Karin haar moeder. Haar vader krijgt daarna opnieuw een relatie. Op haar drieëndertigste krijgt ze een relatie met een weduwnaar die vader is van twee kinderen. De positie van stiefkind en stiefmoeder zijn haar dus niet vreemd.

ROUW In het boek 'De mijne zijn de liefste' wordt uitgelegd dat een samengesteld gezin wordt gebouwd op een fundament van rouw. Altijd is er een scheiding of een overlijden aan vooraf gegaan. Ontbreekt er een juist bewustzijn van dat gegeven, dan gaan vroeg of laat diepe dynamieken binnen het stiefsysteem spelen. "Iedereen binnen dat systeem heeft pijn, heeft ergens afscheid van moeten nemen", legt Karin uit. "Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in dwars gedrag van de kinderen, terwijl jijzelf plannen maakt voor de toekomst".

UITLEG Over samengestelde gezinnen zijn al vele boeken geschreven. Onderwerpen als valkuilen waar je in kunt stappen, regels, communicatie, komen hier uitgebreid in voor. Het ontbrak in deze boeken echter aan uitleg over de manier waarop onzichtbare diepe dynamieken werken. "In ons boek hebben we geprobeerd deze uitleg wel te geven. Ieder individu kan het lezen en er dingen voor zichzelf uithalen. Maar het is zeker ook bedoeld voor (aspirant)- hulpverleners. Vele tips en oefeningen staan beschreven". Een samengesteld gezin succesvol laten zijn is niet makkelijk. Twee op de drie stranden voortijdig.

STIEFVERZORGER In de praktijk geven stiefmoeders vaak aan dat ze het gevoel hebben er niet bij te horen. "Met de inzichten van nu zeggen we : dat klopt, je hoort er niet bij. Je hoort niet bij het (oorspronkelijke) gezin, maar wel bij het systeem. Wij zijn van gezinsdenken naar systeemdenken gegaan". Het boek spreekt dan ook van stiefverzorger in plaats van stiefmoeder of stiefvader.

STIEFCIRKEL Alle onzichtbare dynamieken die spelen in een stiefsysteem zijn in een model gebracht: de Stiefcirkel. Het model gaat over hechten en afscheid nemen. Bovenaan staat afscheid nemen. Iedereen in een stiefsysteem heeft afscheid van iets of iemand moeten nemen. Bij afscheid nemen hoort rouwen. Een cruciale fase voordat je überhaupt weer een relatie kunt aangaan. Karin: "Daar waar je rouw niet neemt kan de liefde niet stromen. Rouwen gaat over integreren". Waar de rechterkant van de cirkel gaat over de loslatende beweging, gaat de linkerkant van de cirkel over de verbindende beweging. Thema's als relaties aangaan, verbinden, rust en waarderen komen hier aan de orde. "Er is lef voor nodig om als volwassene dit pad te doorlopen. Dan moet je moedig zijn. We nodigen daar echter wel toe uit. Eventueel met behulp van een coach die je daarin begeleidt. Door te rouwen komt er ruimte voor liefde".

ERKENNIG EN KANSEN Om het systeem tot een succes te maken, is erkenning nodig dat anderen op een andere plek dan jijzelf binnen de Stiefcirkel kunnen zitten. Dat geldt zeker ook ten aanzien van kinderen. "Zij hebben het recht zaken lastig en moeilijk te vinden. Kinderen hebben veel veerkracht. Erkenning helpt bij het accepteren van een nieuwe situatie. Feit is dat het zwaar is om in een samengesteld gezin te wonen. Maar het geeft ook allerlei kansen voor je persoonlijke ontwikkeling. Het geeft kansen om verbindingen aan te gaan die uiteindelijk als familie kunnen gaan voelen".

Het boek 'De mijne zijn de liefste' is te bestellen via www.in-de-wolken.nl en www.stiefacademienederland.nl of bij de schrijfster zelf: karin@stiefacademienederland.nl