Houten Veilg Tent wegens succes verlengd

De bezoekers van de Houten Veilig Tent vonden het bijna unaniem een goed initiatief. Ze hebben de informatie gekregen waar ze naar op zoek waren en zouden de Houten Veilig Tent aanraden bij hun buren. De bezoekers hebben concrete tips en adviezen gekregen en de meesten geven aan daar wel wat mee te gaan doen. Burgemeester Wouter de Jong: "De Houten Veilig Tent voorziet duidelijk in een behoefte onder inwoners, dus we gaan er zeker mee door!".

Met de Houten Veilig Tent zoekt de gemeente de inwoners op nadat er een woninginbraak heeft plaatsgevonden. De praktijk leert namelijk dat mensen het meest open staan voor preventie, wanneer ze zelf of in hun omgeving te maken krijgen met een inbraak. In de tent geven medewerkers van de politie, Viveste en de gemeente informatie en advies aan inwoners om inbraken te voorkomen. Ook vragen over andere zaken op het gebied van veiligheid worden meegenomen. De tent staat op donderdag 21 en 28 januari en op 4 en 11 februari van 18.30 tot 20.00 uur in een buurt waar de week ervoor is ingebroken. De politie bepaalt kort van tevoren de exacte locatie. Omwonenden krijgen kort van te voren een uitnodiging in de bus. Daarnaast maakt de gemeente het ook bekend via www.houten.nl, gemeentepagina en twitter.