• Daphne van der Aa tijdens informatieavond 'Houten on Stage'

    Annette Stolk

Houten on Stage

HOUTEN "Alles mag je worden. Behalve ongelukkig. Beloofd?" Corine Korrel sprak deze woorden uit op de informatieavond Houten On Stage dat dinsdagavond 13 maart plaatsvond in het Wellantcollege in Houten. Corine is oprichtster van de 'On Stage' formule, waarbij leerlingen van deelnemende VMBO's op een beroepenfeest een match proberen te krijgen met een beroepsbeoefenaar.

door Annette Stolk–de Vries

MOTIVEREN Op de zeer goed bezochte informatieavond heette schoolbestuurder Daphne van der Aa de aanwezigen van harte welkom namens de scholen het Houtens en het Wellantcollege. "Voor leerlingen is Houten on Stage een geweldige kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met bedrijven. Voor bedrijven is het een prachtige mogelijkheid leerlingen te motiveren en warm te maken voor een bepaald beroep."

STAGETEAM Het stageteam bestaande uit ondernemers, mensen uit het onderwijs, de overheid en de twee projectleiders Inge Doorn en Jori Noordhoek, stelt alles in het werk om van de eerste editie van Houten On Stage een succes te maken. 700 leerlingen nemen deel en ruim 160 beroepsbeoefenaars hebben zich aangemeld.

RODE LOPER Uit onvrede over hoe er naar het VMBO werd gekeken ontstond bij Corine Korrel, ondernemer en moeder van vier kinderen, het idee om 'On Stage' op te zetten. "Leerlingen in het VMBO worden al op veertienjarige leeftijd geacht een keuze te maken welke kant ze op willen. Op die leeftijd voor velen een onmogelijke keuze". Door een Beroepenfeest en een Doe Dag te organiseren wordt het voor de leerling duidelijker wat een bepaald beroep inhoudt. Op het Beroepenfeest komen leerlingen over een rode loper binnen en worden ze door beroepsbeoefenaars met een erehaag en applaus ontvangen. De zaal is in vier sectoren verdeeld, ieder met een eigen kleur. De beroepsbeoefenaars staan klaar om kennis te maken met de leerlingen. Is er een match tussen beiden dan worden visitekaartjes uitgewisseld en in het 'paspoort' van de leerling gemaakte afspraken genoteerd. Op de Doe Dag gaan leerlingen in het bedrijf of met het beroep van hun match verder kennis maken.

BEROEPENFEEST Het Beroepenfeest van Houten On Stage vindt plaats in The Dome in Houten op 27 maart. Op school hebben de leerlingen training gehad hoe dergelijke gesprekken te voeren. Ondernemers worden opgeroepen door middel van kleding of attributen goed zichtbaar te zijn. Er is nog ruimte voor beroepsbeoefenaars om zich aan te melden. Met name is de organisatie nog op zoek naar een kapper een schoonheidsspecialist, een notaris, een arts en mensen die werkzaam zijn als accountant of in de bedrijfsadministratie. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Inge Doorn, mail@houtenonstage.nl