• Houten On Stage
  • Houten On Stage
  • Houten On Stage
  • Houten On Stage

Houten On Stage

HOUTEN Houten laat zich van zijn beste kant zien bij Houten On Stage! Het Houtens en het Wellantcollege hebben de handen ineen geslagen en zullen dit schooljaar in nauwe samenwerking het project Houten On Stage ten uitvoer brengen. Het project wordt ondersteund door o.a. de gemeente Houten en de Rabobank. Houten On Stage is een ideëel project en wil ook tegenwicht bieden aan de negatieve media over het VMBO.

Op 11 oktober kwamen beide scholen samen in de aula van het Wellantcollege. Dick Looyé, de bestuurder van het Houtens en Heemlanden, benadrukte hoe blij hij was dat beide scholen de samenwerking met elkaar hebben gezocht en dit mooie project gaan uitvoeren. Daphne van der Aa, regiodirecteur Wellantcollege, is bekend met het project omdat het op een aantal andere locaties van het Wellant ook wordt uitgevoerd. Zij deelde een aantal enthousiaste verhalen. Na het voorstellen van het Stageteam (de werkgroepleden die Houten on Stage dit jaar zullen gaan trekken), sprak Corine Korrel, de oprichtster van VMBO On Stage de ruim 70 aanwezige docenten toe. 'Ik heb heel veel zin om hiermee te beginnen, op deze manier kunnen we op school echt gericht bezig zijn met de loopbaanoriëntatie van onze leerlingen', aldus een docent.

Inmiddels werken vele partijen belangeloos mee aan de Beroepenfeesten van On Stage in zo'n 20 verschillende plaatsen. Nu heeft ook Houten zich bij deze missie aangesloten! In totaal 700 leerlingen van deze twee Houtense VMBO-scholen ontmoeten op 27 maart 2019 ondernemers en vakmensen die hen helpen keuzes te maken in beroep en opleiding door te vertellen wat hun werk inhoudt. Tijdens het schooljaar zijn er ter voorbereiding op dit evenement verschillende activiteiten voor leerlingen, docenten en bedrijfsleven. Meer informatie, en aanmelden als beroepsbeoefenaar of sponsor kan via www.houtenonstage.nl!