• Wethouder Hilde de Groot denk na over hoe Houten van het gas af kan.

    Richard Thoolen

Houten moet van het gas af

HOUTEN Tijdens de uitreiking van de Groene keus 2018 hield wethouder Duurzaamheid Hilde de Groot een toespraak waarin zij aangaf dat Houten van het gas af moet. Dat dat staat te gebeuren is zeker, alleen de termijn en de manier waarop staan nog ter discussie.


Richard Thoolen

GRONINGEN De gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn met name voelbaar voor de lokale bevolking, maar het dichtdraaien van de gaskraan zal heel Nederland gaan treffen. Naast het feit dat het gas niet meer als energiebron gebruikt kan worden zullen de inkomsten van de gaswinning geheel wegvallen en zullen er hoge kosten gemaakt moeten worden om een overstap naar een alternatieve energiebron te maken. Dit zorgt voor onzekerheid en onrust bij de bevolking, zo ook in Houten.


TAAK De Groot: ,,Als gemeente Houten hechten wij een groot belang aan duurzaamheid. Om het voor onszelf en toekomstige generaties leefbaar te houden zullen we een meer duurzame samenleving moeten creëren. In de landelijke politiek is besloten dat de gaskraan in Groningen dicht wordt gedraaid. Daar kunnen wij als gemeente niets aan veranderen. Alle gemeentes in Nederland hebben de opdracht gekregen om te inventariseren wat de consequenties van dit besluit zullen zijn en plannen op te stellen voor de toekomst. Voor ons ligt dus de vraag: Hoe krijgen we Houten op een verantwoorde manier van het gas af?"


GASVRIJ BOUWEN Een eerste stap is gemaakt door er voor te zorgen dat er geen nieuwe huizen meer bijkomen die op het gasnet worden aangesloten. Het gasvrij bouwen is per 1 juli 2018 verplicht ingesteld. Maar wat te doen met de meer dan 50.000 woningen die voor hun energie nog wel afhankelijk zijn van de gasvoorziening? Het eenvoudige antwoord is dat er overgestapt moet gaan worden op een andere vorm van energievoorziening. Maar in de praktijk ligt dat niet zo eenvoudig. Er zijn vele duurzame oplossingen mogelijk, die naast voordelen ook nadelen kennen, waarvan het prijskaartje er zeker één zal zijn. Zonne-energie en wind-energie worden als alternatief naar voren gebracht, maar deskundigen zetten grote vraagtekens bij deze vorm als totaal-oplossing. Kernenergie wordt weer in overweging genomen.


VRAGEN Na de presentatie van de wethouder was er gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen. Direct werd duidelijk dat de naderende overstap onrust en onzekerheid met zich meebrengt. Men wilde antwoord hebben op vragen als: Maar wat dan? Wanneer dan? Hoe dan? En wie gaat dat betalen? Wethouder de Groot liet weten dat de plannen nog lang niet klaar zijn en zich in de voorbereidende fase bevinden. De Groot: ,,Dit is een operatie met een grote impact. Het zal ook niet van de ene op de andere dag uitgevoerd kunnen worden. We zullen met een gedegen plan moeten komen dat de instemming van de bevolking draagt. We hebben een burgerpanel in het leven geroepen om snel te kunnen peilen wat er leeft onder de Houtense bevolking, maar in dit geval willen we het groter aanpakken en iedereen de mogelijkheid van inspraak bieden. Ik streef naar een klimaatakkoord met de gehele Houtense samenleving."


Voor wie zijn/haar stem wil laten horen: zie https://survey.totta.nl/KlimaatplanHouten/Survey.aspx