Is Houten een leefbare stad voor 8 tot 80?

Gaat Houten voor een zeventje of voor een negen?

Op woensdagavond 2 december houdt Fietsersbond Houten een thema-avond om het gedachtegoed van steden voor mensen van 8-80 jaar oud breed te bespreken met geïnteresseerde bewoners en maatschappelijke organisaties. De avond maakt onderdeel uit van een reeks avonden over het thema 8 tot 80 naar aanleiding van het bezoek van Gil Peñalosa, van de organisatie 8-80 cities, eerder dit jaar ter ere van het 40-jarige jubileum van de Fietsersbond. De avond start om 20.00 uur met een presentatie door Hugo van de Steenhoven, vertrekkend directeur Fietsersbond, over 'leefbare steden' met veel goede en 'foute' voorbeelden. Sinds de oprichting van de Fietsersbond is de positie van de fietser door initiatieven van de Fietsersbond aanzienlijk verbeterd.

In het buitenland kijken ze vaak jaloers naar fietsparadijs Nederland, het land met de beste fietsinfrastructuur en het hoogste fietsaandeel. We mogen natuurlijk ook hartstikke trots zijn op alles wat we hebben bereikt in de bijna veertig jaar dat de Fietsersbond bestaat. Toch is dat beslist geen reden om achterover te leunen. Kies een ander gezichtspunt en je ziet opeens dat er nog veel te verbeteren is. Vanuit een internationaal perspectief is het goed fietsen in Nederland. Stel jezelf eens de volgende vraag: is het hier goed of fantastisch? Ook voor kwetsbare mensen als kinderen en ouderen? En welke rol speelt de fiets daarin?

Het thema 8 tot 80 staat voor een veilige leefbare stad voor iedereen van 8 jaar en 80 jaar. Juist als het voor deze groepen makkelijk is om zich te bewegen in de stad, de stad daar zelf voor uitnodigt, dan is ze voor iedereen geschikt. Op woensdag 2 december zoomt de Fietsersbond in op een aantal concrete fietsvraagstukken. Variërend van fietsparkeren tot een winkelstraat waar fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer concurreren om de schaarse ruimte.

Aanmelden

De avond start om 20.00 uur in Het Wereldhuis, Lupineoord 4-6, Houten; de zaal is open vanaf 19.30 uur. Hugo van de Steenhoven, vertrekkend directeur Fietsersbond, begint de avond met een presentatie over 'leefbare steden' met veel goede en 'foute' voorbeelden. Aansluitend volgt een debat tussen de aanwezigen: bewoners, stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, politici en anderen. De toegang voor deze avond is gratis.

Meld je aan via: http://houten.fietsersbond.nl of mail: houten@fietsersbond.nl