• Archief BDU Media

Houten 10 jaar Fairtrade gemeente

HOUTEN De gemeente Houten heeft haar titel als Fairtrade Gemeente voor de komende twee jaar weten te verlengen. Dat is te danken aan de inspanningen van de werkgroep Fairtrade gemeente Houten, die sinds vorig jaar met een groot aantal leden is uitgebreid. Dit betekent dat de werkgroep door kan gaan met de voorbereidingen van het Fairtrade Festival in november, om het tienjarige bestaan als Fairtrade gemeente te vieren.

Volgens de jury van de landelijke organisatie voldoet Houten aan alle gestelde criteria om de titel als fairtrade gemeente te kunnen verlengen. De jury is verheugd over de herstart van het kernteam Houten en de nieuwe energie die het team uitstraalt, zo laat zij in haar rapport weten. Ook de kwaliteit van het activiteitenplan en het feit dat aansluiting is gezocht bij andere ontwikkelingen binnen de gemeente wordt positief gewaardeerd.

Eind 2017 was het niet zeker of de Fairtrade werkgroep voldoende mankracht zou behouden om de ambities als fairtrade gemeente waar te kunnen maken. Daarop hebben de gemeente, de Wereldwinkel en enkele werkgroepleden gezamenlijk een activiteitenplan voor 2019-2020 opgesteld. Ook is actief gezocht naar uitbreiding van de werkgroep, waardoor deze inmiddels is uitgebreid met een aanzienlijk aantal enthousiaste, nieuwe leden. Hierdoor is de uitwerking van het activiteitenplan mogelijk geworden.

De gemeente Houten was in 2009 een van de eerste die Fairtrade Gemeente werd. In 2019 wordt dit tienjarig jubileum gevierd met onder meer een Fairtrade Festival in november.

Voor meer informatie: http://www.fairtradegemeentehouten.nl/