• Werkzaamheden aan de Odijkseweg eerder dit jaar in opdracht van de gemeente.

    John van Amerongen

Houten één van de genomineerden voor MKB INFRA Aanbestedingsaward 2017

HOUTEN Den Haag, Enschede en Houten besteden mkb-vriendelijk aan De jury van de MKB INFRA AanbestedingsAward heeft iets meer dan een week geleden bekend gemaakt maakt vandaag bekend dat zij de gemeenten Den Haag, Enschede en Houten nomineert voor de MKB INFRA Award die op 19 januari a.s. wordt uitgereikt tijdens de InfraTech in Rotterdam.

John van Amerongen

Deze prestigieuze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan de meest mkb-vriendelijke infra aanbesteder. De jury beschouwt de drie genomineerde gemeenten als een voorbeeld en inspiratiebron voor andere aanbesteders van infrastructurele werken. De jury heeft zich gebogen over inzendingen van een groot aantal aanbestedende diensten.

LEVEL PLAYINGFIELD Voor de drie genomineerden geldt, ieder afzonderlijk, dat er door hun eigen wijze van toepassing van de aanbestedingsregels een level playing field ontstaat voor mkb en grote bedrijven. Op 19 januari tussen 16.00 en 18.00 uur maakt de jury, tijdens een bijeenkomst van MKB INFRA en CROW op de Infratech, bekend wie van de drie genomineerden in 2017 winnaar wordt van de MKB INFRA Award 2017 en de bijbehorende trofee krijgt overhandigt.

NIEUWE WETGEVING Met de MKB INFRA AanbestedingsAward is ingespeeld op de nieuwe aanbestedingswetgeving, waardoor een gelijk speelveld voor grote en mkb-bedrijven moet ontstaan en eerlijke concurrentie wordt gestimuleerd. De instelling van deze tweejaarlijkse prijs heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te geven.

HOOP OP VERNIEUWENDE OPLOSSINGEN Met de prijs hoopt MKB INFRA dat vernieuwende oplossingen worden geïnitieerd en optimale prijsprestatieverhoudingen worden bereikt, waarmee tevens het maatschappelijk belang wordt gediend. Eerder prijswinnaars waren de gemeenten Nijmegen, Steenwijkerland en Tilburg.