• Marc van Leeuwen

Horeca in Natuurgebied Nieuw Wulven

HOUTEN Staatsbosbeheer moet sinds een aantal jaren een deel van haar inkomsten extern genereren. Daarbij zijn inkomsten uit massarecreatie via horeca ondernemers een belangrijke pijler. De druk op Rijnauwen en Amelisweerd is te groot en de stad Utrecht wil de recreatiedruk op deze 'natuurgebieden' spreiden.

Marc van Leeuwen

Ook het nieuw ontwikkelde natuurgebied Nieuw Wulven ten noorden van Houten moet hier aan geloven. Er komt horeca en een zevental ondernemingen hebben afgelopen jaar plannen ingediend om dit te verwezenlijken. Volgens Staatsbosbeheer is het plan van de Stichting Natuurlijke Recreatie het meest geschikt gebleken. Binnenkort zal hiertoe een overeenkomst worden getekend, wanneer is nog onbekend. Het persbericht waarin dit wordt aangekondigd rept van het nóg aantrekkelijker maken voor recreatie. Nieuw Wulven is een jong, maar succesvol gebied met 'Nieuwe Natuur'. Onder andere vossen, reeën en ringslangen en een heel scala aan vogels doen het er uitstekend en het is er nu vaak nog stil. De plannen reppen van een theehuis, annex restaurant met vergader- en recreatieve faciliteiten gepland. Verder staat een uitbreiding van de speelvoorzieningen en fiets-, wandel en ruiterverbindingen op de rol. Staatsbosbeheer is blij met de keus en heeft er vertrouwen in dat het plan aan aanwinst is voor Nieuw Wulven. Begin 2017 zal er een informatieavond worden belegd voor omwonenden en geïnteresseerde partijen. Dan moet ook bekend zijn waar, wat gepland wordt en hoe de planologische procedure verloopt.