Honderden karpers uitgezet in het Amsterdam Rijnkanaal

HDSR wil karpers niet inzetten om waterplanten te verwijderen

Gerben Koopmans is lid van de karpercommissie van de AUHV en werkt op de afdeling visdocumenten van Sportvisserij Nederland. "Vissen is de rode draad door mijn leven. Mijn vader viste en nam mij en mijn broer mee. Ik maak zo'n zeshonderd vis-uren per jaar." Gerben spreekt in uren, omdat karpervissers soms dagen achter elkaar non-stop vissen. "Ik zit regelmatig 24 uur in mijn tentje aan de waterkant. Twee of drie keer per jaar ga ik met mijn vader een week in Frankrijk vissen."

Genieten

Het aantal leden van de AUHV neemt de laatste jaren toe. De AUHV is - met zo'n 10.000 leden - de grootste hengelsportvereniging in de provincie. "Ook veel jongeren gaan zich weer met vissen bezighouden. Het is een sport die je in je eigen tijd kan doen en het hoeft niet duur te zijn. Het gaat niet alleen om het vangen van vis - we zetten de meeste vissen weer terug - maar ook om het genieten van de omgeving en de rust. Het kan zelfs heel therapeutisch werken."

Uit een enquête onder de leden van de AUHV bleek dat het Amsterdam Rijnkanaal voor velen een favoriete visplek is, maar dat er steeds minder gevangen wordt. "Daarom hebben we nieuwe karpers uitgezet. Omdat Rijkswaterstaat bevoegd gezag is van het kanaal, hadden we hun toestemming nodig. Dat was geen probleem." De karper plant zich in Nederland maar zelden succesvol voort. "De omstandigheden zijn hier niet gunstig voor het laten uitkomen van eitjes. Om de karperstand op peil te houden, moet er af en toe wat uitgezet worden."

Hydro Venturi

Maar behalve voor het plezier van de vissers, kunnen karpers volgens Gerben ook ingezet worden om problemen op te lossen, zoals een teveel aan waterplanten. In 2013 en 2014 werd met de Hydro Venturi techniek de exoot ongelijkbladig vederkruid verwijderd uit de wateren van het Rondeel en een deel van de Rondwegsloot. De Hydro Venturi is een soort baggerboot met een onderwatersproeikop die de planten met wortel en al uit de bodem spoelt. De kosten hiervan, 80.000 euro, werden gelijk verdeeld over de gemeente en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Op dit moment vindt overleg plaats tussen gemeente en het waterschap of de Hydro Venturi techniek ook ingezet gaat worden binnen de Rondweg aan de noordoostkant van Houten (onder meer gebied Het Rond).

Verspilling

Gerben vindt dit verspilling van belastinggeld. "Als er 500 graskarpers en karpers waren uitgezet à 12 euro per stuk, zou het hele probleem binnen een jaar opgelost zijn. De karper woelt alleen in hoge dichtheden de bodem om, waardoor de plant met wortel en al verdwijnt. Hydro Venturi bereikt hetzelfde met een machine, maar is veel duurder. De karpers bieden ook nog plezier voor de vele vissers die in Houten wonen."

Troebel

Volgens HDSR heeft de karper niet de voorkeur voor ongelijkbladig vederkruid. Een woordvoerder: "Eerst worden andere soorten planten weggegeten, voordat de vissen aan ongelijkbladig vederkruid beginnen. Helder water verandert als gevolg van de uitzet van graskarpers vaak in troebel algenrijk water. Vanuit de waterkwaliteit bezien is dat een ongewenste toestand."

Koopmans is het hier niet mee eens: "Karpers veroorzaken alleen troebel water als ze met teveel zijn en dat is in Nederland bijna onmogelijk omdat ze zich nauwelijks zelf voortplanten. Bovendien betekent troebel water niet meteen een achteruitgang van de waterkwaliteit. Een teveel aan waterplanten kan daar ook toe leiden. En van alle waterplanten op het Ronddeel is 90 procent ongelijkbladig vederkruid, dus daar zullen ze snel aan beginnen." (AC)