• Gert de Klein en Joop van Rijn zijn het niet eens met het gemeentebesluit om het hondenspeelparadijs te sluiten.

    Richard Thoolen
  • Namens de gemeenteraad kwamen raadsleden Wypke Zuidweg en Leny Visser luisteren naar de oprichters van het hondenspeelparadijs.

    Richard Thoolen

Hondenspeelparadijs te Bunnik moet stoppen

BUNNIK Het hondenspeelparadijs en de hondenschool die sinds 3 jaar gevestigd zijn aan de Achterdijk te Bunnik moeten van de gemeente per direct stoppen en de locatie ontdoen van alle aangebrachte voorzieningen. Na een klacht over vermeende geluids- en parkeeroverlast zijn er 3 buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) langs geweest om de klacht te onderzoeken. Daarbij is tevens bekeken of het hondenspeelparadijs en de hondenschool passen binnen het gestelde bestemmingsplan. In een officieel schrijven laat de gemeente weten dat de aangebrachte voorzieningen niet passen binnen het bestemmingsplan en dat deze ook niet gelegaliseerd kunnen worden. De gemeente heeft geconcludeerd dat er sprake is van een illegale situatie en een vooraankondiging van een dwangsom gedaan indien aan deze illegale situatie niet binnen twee weken een einde wordt gemaakt. Zowel het hondenspeelparadijs als de hondenschool worden ook door veel Houtense hondenbezitters bezocht.

ONGELOOF De eigenaars van het hondenspeelparadijs en de hondenschool, Gert de Klein en Stephanie van Rooij, zijn hevig geschrokken en begrijpen niets van deze harde opstelling van de gemeente. De Klein: ,,De hondenschool en het hondenspeelparadijs zijn in nauw overleg met de gemeente tot stand gekomen. Wij vervullen hier werkzaamheden met een grote maatschappelijke waarde en ontlasten de samenleving." Van Rooij: ,,Wij zijn nooit in kennis gesteld van eventuele tekortkomingen op onze locatie. In 2017 is er een BOA lang geweest die de genoemde klachten onderzocht heeft en concludeerde dat er geen sprake was van overtredingen. Een tweede BOA verscheen op 26 juni 2018 en een derde op 5 december 2018. Deze hebben wij vriendelijk ontvangen en rondgeleid op ons terrein. Zij maakten overal foto's van en stelden vragen die wij naar eerlijkheid hebben beantwoord. Daarna vernamen wij er nooit meer iets van en waren in de veronderstelling dat we gewoon goed bezig waren. Toen verscheen opeens het voornemen tot dwangsom zonder dat we de constateringsrapporten toegestuurd hadden gekregen. Daarmee is ons de gelegenheid ontnomen om in overleg probleempunten te verhelpen."  

MEERWAARDE Van Rooij: ,,Wij zijn van grote meerwaarde voor de gemeente Bunnik en naburige gemeentes als Houten en Zeist. We voorkomen een hoop overlast. Ten eerste zijn er nauwelijks nog gebieden waar honden veilig los kunnen lopen. Daar waar het wel nog kan zijn grote en sterke honden vaak dominant aanwezig en is er weinig gelegenheid voor jonge en kleinere honden om ook veilig te kunnen spelen. Wij bieden een puppyveldje waar de allerkleinsten heerlijk kunnen spelen en ontdekken en bewaken het gebeuren in het speelparadijs. Door onze jarenlange ervaring met het trainen van honden kunnen we zowel de honden als hun baasjes op de juiste manier aanspreken. Bij ons vind je geen hondenpoep op het terrein. Natuurlijk krijgen de honden volop de gelegenheid om hun behoefte te doen, maar dat wordt direct weer opgeruimd. Ook daar hebben we toezichthouders voor. Bij ons kunnen honden zich lekker uitleven en naar hartenlust leren en spelen. Wij voeden zowel de honden als de eigenaars op waardoor de overlast van hondenpoep en geblaf in de woonwijken tot een minimum wordt beperkt. Het is niet voor niets dat honderden mensen uit de directe omgeving hun honden bij ons komen uitlaten." De Klein: ,,Het hondenspeelparadijs is in de loop der tijd aangevuld met speelmogelijkheden. Mensen die hier kwamen dachten mee. En zo kwam er op en dag een natuurvijvertje bij waar de honden doorheen kunnen waden. Of klimtoestellen. En het mooie is dat alles hier van gerecycled  materiaal is gemaakt. Mensen willen ook graag helpen. We hebben 14 vrijwilligers lopen die hier genieten van hun werkzaamheden en de honden. Onze wagen hebben we gekregen van een carnavalsvereniging uit Rosmalen. Zij kwamen hem brengen in ruil voor een kratje bier. Een hondentunnel werd ons geschonken in ruil voor een pak appelsap. Zitjes zijn geschonken door een restaurant uit Houten en een kledingbedrijf uit Zeist. De speelbanden zijn geschonken door een loonbedrijf uit Bunnik. Ook met dierenspeciaalzaak De IJsbeer uit Bunnik werken we samen.Wij zijn hier omdat we een grote meerwaarde voor de samenleving bieden: voor en door de mensen."

VERWEER De eigenaar van de grond waarop het hondenspeelparadijs en de hondenschool is gevestigd is Joop van Rijn. Hij is bijzonder blij met het hondenspeelparadijs en de hondenschool en noemt zichzelf één van de grootste vrijwilligers. De Klein, van Rooij en van Rijn hebben een jurist in de arm genomen voor het opstellen van een zogenaamde zienswijze als reactie op de vooraankondiging van een dwangsom. Tevens wordt bekeken of men middels een gerechtelijke procedure het hondenspeelparadijs en de hondenschool zou kunnen behouden. De plaatselijke bevolking schaart zich massaal achter het hondenspeelparadijs. Een door Kimberly Wollaars gestarte petitie is inmiddels door meer dan 1250 mensen ondertekend. Ook de vele bezoekers van het hondenspeelparadijs kunnen niet begrijpen waarom het hondenspeelparadijs weg zou moeten. Eva komt met haar hond Mus 3x per week naar het hondenspeelparadijs. Eva: ,,Ik vind het fantastisch dat dit mogelijk is binnen ge gemeente Bunnik, een gemeente met visie! Ik woon in een appartement zonder tuin en in de stad worden honden weggejaagd. Hier kan Mus haar energie kwijt en lekker spelen met andere honden." Ook uit Utrecht komt Edith met hond Aibo: ,,Hier in Bunnik krijg je ten minste nog iets terug voor je honden belasting." Heer de Geest komt uit Houten met zijn hond Noedels: ,,Mijn hond houdt van water maar is bijna overleden nadat hij in contact was gekomen met eenden. Hier is het water van een veel betere kwaliteit en hoef ik me geen zorgen te maken over schadelijke bacteriën."

BESTEMMINGSPLAN De Klein: ,,Het is wat kort door de bocht om te zeggen dat we niet voldoen aan het bestemmingsplan. Hondenspeelparadijzen staan in geen enkel bestemmingsplan, en dus zul je daar altijd iets voor moeten verzinnen. Deze grond heeft een agrarische bestemming, maar de boer die het ons verhuurt vindt dat wij daar prima in passen en is blij met ons." Eigenaar van de grond Joop van Rijn: ,,Ik vind dit zo'n mooi initiatief. Het is niet alleen een ontmoetingsplek voor honden maar zeker ook voor mensen. Ik geniet er zelf zo van dat ik misschien wel de meest enthousiaste vrijwilliger hier ben. Het is mijn grond en ik treed graag in overleg met de gemeente over de wijze waarop we het hondenspeelparadijs en de hondenschool kunnen voortzetten."

RAAD De Klein en van Rooij willen graag in overleg treden met het college en de gemeenteraad. Daartoe hadden ze betrokkenen uitgenodigd voor een informatieve meeting afgelopen vrijdag bij het hondenspeelparadijs. Burgemeester Ruud van Bennekom kon zich vanwege drukke werkzaamheden niet vrij maken en de wethouders bleken met vakantie te zijn. Raadsleden Wypke Zuidweg en Leny Visser waren wel ingegaan op de uitnodiging. Zij bezochten het hondenspeelparadijs om te luisteren naar de argumenten en ervaringen van de Klein en van Rooij. Visser: ,,Wij hebben een controlerende functie naar het college en willen bekijken of de juiste procedures gevolgd zijn en de juiste besluiten genomen. Een bestemmingsplan is er echter niet voor niets, en juist in het buitengebied wil men daar nog weleens van afwijken."  Zuidweg: ,,Wij zullen hetgeen wij hier gehoord en gezien hebben meenemen naar de raad. Ik zie in dat het Hondenspeelparadijs een meerwaarde heeft voor de gemeente Bunnik. Er zijn inmiddels al vragen gesteld door Fred Schenk van de Liberalen en we zijn benieuwd naar de antwoorden." Schenk ziet het  hondenspeelparadijs als een positief voorbeeld van een kleinschalige recreatief en toeristisch initiatief en verzoekt het college om met het hondenspeelparadijs en eventuele omwonenden om de tafel te gaan zitten om te kijken wat er nodig is qua bestemmingsplan en/of inrichting om het hondenspeelparadijs te kunnen behouden. Verder verzoekt hij het college om af te zien van een dwangsom en sluiting zolang de gesprekken gaande zijn. Het voortbestaan van het hondenspeelparadijs en de hondenschool te Bunnik is afhankelijk van de besluiten die het college gaat nemen.

De Klein: ,,Ik hoop nog steeds dat dit allemaal berust op een misverstand en we de problemen eenvoudig met elkaar kunnen oplossen. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en bieden de bevolking de mogelijkheid om voor een paar euro per week hun honden hier te komen uitlaten. Daar is toch iedereen bij gebaat!"