• Mooi natuurbeeld in Nieuw Wulvenmet Patrijs en ree.

    Peter van Wieringen

Honden aanlijnen in lente in Nieuw Wulven

HOUTEN Het is weer lente en iedereen trekt er weer lekker op uit.  Iedereen is van harte welkom in het bos Nieuw Wulven. Ook  wandelaars met honden zijn van harte welkom in het bos. Na de start van het broedseizoen op 15 maart  zijn er nu voor de honden wel een aantal beperkingen.  Vanaf 15 maart tot 15 juli is een deel van bos verplicht aangelijnd.

John van Amerongen

Een gedeelte van het bos Nieuw Wulven is net als andere jaren verplicht aangelijnd.Vanaf parkeerplaats aan de Binnenweg tot het speelbos en ten zuiden van de Zijlgraaf mogen de honden wel het hele jaar  loslopen, er staan borden om dat duidelijk te maken. 

VERSTORING REEKALFJES EN VOGELS De natuur is in de lente volop in ontwikkeling. Vogels zijn aan het broeden en reeën krijgen kalfjes. Loslopende honden kunnen voor verstoring zorgen. Broedende vogels verlaten hun nest waardoor de eieren verloren gaan, met name bij bodembroeders (vogels die op de grond broeden) . Reekalfjes kunnen hun moeder kwijtraken, want als een hond aan een kalf snuffelt, komt de moeder niet meer terug.

CONTROLE Er zal worden gecontroleerd door boswachters en BOA's, eerst wordt er door de boswachters geïnformeerd en gewaarschuwd en daarna is het mogelijk dat u een boete krijgt. Deze boete bedraagt 90 euro.

OPSCHOONACTIE Terwijl anderen op 19 maart in het kader van Opschoondag hun wijk opruimden, deden Johan Jonker, Jan Andries Post en Jan Ekke Wigboldus dat voor hun favoriete natuurgebied Nieuw Wulven. In krap 3 uur wisten ze het grootste deel van het gebied te ontdoen van een grote hoeveelheid afval.  Het gebied ligt er nu weer een stuk schoner bij. Wel vinden de opruimers dat de gemeente vuilnisbakken moet plaatsen.

AANLIJNPLICHT Ook de schoonmakers willen de hondenbezitters erop attenderen dat het broedseizoen is begonnen en dat in een groot deel van het gebied de aanlijnplicht geldt. Ekke:  "Bij twijfel graag overal aanlijnen tot 15 juli.  En nu is het tijd voor de lente en kijken we uit naar de komst van Blauwborst, Kleine karekiet, Tuinfluiter en andere zangvogels, maar ook naar vlinders, libellen en bloemen."